Telefonlista

Skolledning

 

Gymnasiechef Claes Göransson

073-020 23 58

claes.goransson@norrkoping.se

Rektor Michael Brask
Restaurang- och livsmedelsprogrammet

076-772 84 88

michael.brask@norrkoping.se

Rektor Cathrine Conrad
Gymnasiesärskolans individuella program
samt Introduktionsprogrammen IMPRE IMIND

072-709 50 88

cathrine.conrad@norrkoping.se

Rektor Mattias Kempe Kreutz
Samhällsprogrammet, Humanistiska programmet

072-584 55 64

mattias.kempekreutz@norrkoping.se

Rektor Lize-Lott Kempe Kreutz
Programmen för estetiska verksamheter
samt Hotell, restaurang & bageri

073-020 11 23

lizelott.kempekreutz@norrkoping.se

Rektor Kerstin Sanner -
Estetiska programmet

076-12 59 564

kerstin.sanner@norrkoping.se

Rektor Jenny Westberg -
Hotell- och turismprogrammet

072-527 94 79

jenny2.westberg@norrkoping.se

Lärare

 

Hans Abrahamsson

0725-29 40 81

hans.abrahamsson@norrkoping.se

Susanne Algström

0725-39 61 89

susanne.algstrom@norrkoping.se

Victoria Ahlgren

011-15 37 88

victoria.ahlgren@norrkoping.se

Ban Al-Saadi

072-597 00 24

banhasanoleiwi.alsaadi@norrkoping.se

Roine Alm

011-15 37 96

roine.alm@norrkoping.se

Anna-Karin Andersson

072-597 00 27

annakarin.andersson@norrkoping.se

Maria Andersson

0730-78 20 95

maria2.andersson@norrkoping.se

Yoriko Asahara

0730-78 20 95

yoriko.asahara@norrkoping.se

Kristina Ateek

011-15 38 82

kristina.ateek@norrkoping.se

Henrik Bergion

073-958 86 40

henrik.bergion@norrkoping.se

Tobias Bergsten

011-15 33 63

tobias.bergsten@norrkoping.se

Anders Borg Carrum

073-020 24 28

anders.borgcarrum@norrkoping.se

Maria Calatayud Bernabeu

011-15 38 14

mariaconsuelo.calatayudbernabeu@norrkoping.se

Marjorie Carleberg

011-15 38 14

marjorie.carleberg@norrkoping.se

Christian Carlqvist

011-15 37 97

christian.carlqvist@norrkoping.se

Carina Carlsson

011-15 33 65

carina.carlsson@norrkoping.se

Karl Dahlstedt

011-15 37 97

karl.dahlstedt@norrkoping.se

Per Djervf Notklev

072-23 546 32

per.djervfnotklev@norrkoping.se

Rodrigo Duran Alfaro

011-15 37 96

rodrigo.duranalfaro@norrkoping.se

Sofia Edh

011-15 38 14

sofia.edh@norrkoping.se

Johanna Edin


johanna.edin@norrkoping.se

Hanna Eklund

011-15 35 66

hanna.eklund@norrkoping.se

Lisa Eklöf

011-15 37 88

lisa2.eklof@norrkoping.se

Malin Ekstrand

0730-78 20 95

malin.ekstrand@norrkoping.se

Daniel Erlandsson

011-15 37 88

daniel.erlandsson@norrkoping.se

Karin Ernman Kornhammar

011-15 30 70

karin.ernmankornhammar@norrkoping.se

Theres Farcher

072-584 55 26

theres.farcher@norrkoping.se

Josefin Fintling

011-15 38 14

josefin.fintling@norrkoping.se

Eva-Marie Forsberg Arshi

011-15 33 65

evamarie.forsberg@norrkoping.se

Anna Frisendahl

011-15 34 06

anna.frisendahl@norrkoping.se

Kristina Gaidry

011-15 38 14

kristina.gaidry@norrkoping.se

Roberto Gonzalez Cabezas

0735-74 09 77

roberto.gonzalezcabezas@norrkoping.se

Andreas Granberg

011-15 38 56

andreas.granberg@norrkoping.se

Anna Gustafsson

072-584 04 20

anna2.gustafsson@norrkoping.se

Carina Göransson Gustavsson

011-15 30 36

carina.goranssongustavsson@norrkoping.se

Therese Hahn

011-15 39 74

therese.hahn@norrkoping.se

Elin Heinemark

011-15 37 88

elin.heinemark@norrkoping.se

Marie Hellström

0733-227 857

marie.hellstrom@norrkoping.se

Christer Hjälte

011-15 30 70

christer.hjalte@norrkoping.se

Kurt Hällnert

011-15 37 97

kurt.hallnert@norrkoping.se

Staffan Inge

0730-20 15 47

staffan.inge@norrkoping.se

Pontus Jacobsson

011-15 34 08

pontus.jacobsson@norrkoping.se

Hanbing Jiang

0707-134 936

hanbing.jiang@norrkoping.se

Richard Johansson

073-158 92 69

richard.johansson@norrkoping.se

Sylve Johansson

011-15 37 96

sylve.johansson@norrkoping.se

Britt-Louise Karlsson

011-15 38 56

brittlouise2.karlsson@norrkoping.se

Maria Karlsson

011-15 30 70

maria8.karlsson@norrkoping.se

Peter Karlsson

011-15 34 08

peter1.karlsson@norrkoping.se

Pornrawee (Ojan) Klang

072-597 00 26

pornrawee.klang@norrkoping.se

Elin Larsson

011-15 37 97

elin4.larsson@norrkoping.se

Johan Larsson

011-15 38 56

johan2.larsson@norrkoping.se

Marie Liljegren-Kreuger

011-15 34 06

marie.liljegrenkreuger@norrkoping.se

Mats Lind

0705-08 80 49

mats.lind@norrkoping.se

Eva Lindahl

011-15 37 88

eva1.lindahl@norrkoping.se

Niclas Lindblom

073-930 39 30

niclas.lindblom@norrkoping.se

Erika Lindgren Hedberg

011-15 38 14

erika.lindgrenhedberg@norrkoping.se

Ida Lindh

011-153797

ida.lindh@norrkoping.se

Natalie Mihic

011-15 30 70

natalie.mihic@norrkoping.se

Pia Mucchiano

011-15 38 43

pia.mucchiano@norrkoping.se

Charlotta Månsson

011-15 34 06

charlotta.mansson@norrkoping.se

Ida-Maria Nicklasson

011-15 38 14

idamaria.nicklasson@norrkoping.se

Ulla Nilsson

011-15 37 97

ulla1.nilsson@norrkoping.se

Maria Norgren

0704-25 86 54

maria.norgren@norrkoping.se

Lennart Ohlsén

011-15 37 97

lennart.ohlsen@norrkoping.se

August Oskarsson

011-15 37 88

august.oskarsson@norrkoping.se

Jan Palmqvist

011-15 38 15

jan.palmqvist@norrkoping.se

Martin Perk

073-650 61 35

martin.perk@norrkoping.se

Petra Persson

011-15 38 82

petra2.persson@norrkoping.se

Åsa Ragnarsson

011-15 38 14

asa.ragnarsson@norrkoping.se

Therese Retzman

0707-523 547

therese.retzman@norrkoping.se

Björn Rosdahl

011-15 37 96

bjorn.rosdahl@norrkoping.se

Fredrik Rygaard

076-130 30 40

fredrik.rygaard@norrkoping.se

Tine Röjås

0709-56 78 91

tine.rojas@norrkoping.se

Eufimia Sandberg

-

eufimia.sandberg@norrkoping.se

Helena Sandman Weinhandl

011-15 34 08

helena.sandmanweinhandl@norrkoping.se

Andreas Spångtorp

011-15 30 70

andreas.spangtorp@norrkoping.se

Anders Svensson

011-15 33 65

anders.svensson@norrkoping.se

Ingbritt Swanö Wiklander

011-15 34 36

ingbritt.wiklanderswano@norrkoping.se

David Swärd

073-158 92 69

david.sward@norrkoping.se

Anna Söderlind

011-15 38 43

anna.soderlind@norrkoping.se

Anna Thor

-

anna.thor@norrkoping.se

Markus Tikkanen

070-58 58 205

markus.tikkanen@norrkoping.se

Lisa Tilling

0730-78 20 95

elisabeth.tilling@norrkoping.se

Mats Tinnervall

011-15 30 70

mats.tinnervall@norrkoping.se

Jennie Tjulin

072-597 00 25

jennie.tjulin@norrkoping.se

Niclas Unosson

011-15 30 70

niclas.unosson@norrkoping.se

Lena Vikman-Källberg

011-15 33 67

lena.vikmankallberg@norrkoping.se

Johan Wahlqvist

070-609 01 25

johan.wahlqvist@norrkoping.se

Joakim Wahlström

011-15 38 14

joakim.wahlstrom@norrkoping.se

Robin Wahlund

011-15 37 97

robin.wahlund@norrkoping.se

Malin Wass

011-15 33 67

malin.wass@norrkoping.se

Maria Wass

011-15 38 43

maria.wass@norrkoping.se

Marie Wikström

011-15 33 67

marie.wikstrom@norrkoping.se

Ulrika Åswärd

011-15 38 82

ulrika.aswardh@norrkoping.se

Förskolelärare, speciallärare, specialpedagog

 

Förskollärare

Pia Hellenros

011-15 33 67

pia.hellenros@norrkoping.se

Förskollärare

Björn Jonsson

011-15 33 67

bjorn.jonsson@norrkoping.se

Speciallärare

Marianne Lillemets

-

marianne.lillemets@norrkoping.se

Speciallärare

Monica Sandberg

072-529 40 81

monika.sandberg@norrkoping.se

Specialpedagog

Patrik Lindgren

011-15 35 66

patrik.lindgren@norrkoping.se

Arbetsterapeut, Fritidsledare, Fritidspedagog, Lärarassistent

 

Arbetsterapeut

Rebecca Österberg

011-15 33 67

rebecca.osterberg@norrkoping.se

Fritidsledare

Ingela Lidstedt

011-15 35 66

ingela.lidstedt@norrkoping.se

Fritidspedagog

Ann-Christin Gustafsson

011-15 33 67

annchristin.gustafsson@norrkoping.se

Fritidspedagog

Eva Olsson-Söderqvist

011-15 35 66

ewa.olsson@norrkoping.se

Lärarassistent

Christina Holmes

073-078 20 59

christina.holmes@norrkoping.se

Elevassistent

 

Elevassistent

Anneli Berg

011-15 35 66

anneli.berg@norrkoping.se

Elevassistent

Birgitta Carlsson

011-15 33 67

birgitta.carlsson@norrkoping.se

Elevassistent

Fikret Dedic

011-15 33 67

fikret.dedic@norrkoping.se

Elevassistent

Johanna Engström

011-15 35 66

johanna.engstrom@norrkoping.se

Elevassistent

Margareta Eriksson

011-15 33 65

margareta.eriksson@norrkoping.se

Elevassistent

Annika Franzén

011-15 33 67

annika.franzen@norrkoping.se

Elevassistent

Wiktoria Haag

011-15 33 67

wictoria.haag@norrkoping.se

Elevassistent

Susanna Hammarberg

011-15 33 67

susanna.hammarberg@norrkoping.se

Elevassistent

Jan Holmberg

011-15 33 67

jan.holmberg@norrkoping.se

Elevassistent

Linda Jigholm

011-15 33 67

linda.jigholm@norrkoping.se

Elevassistent

Ida Karlsson

011-15 33 67

ida5.karlsson@norrkoping.se

Elevassistent

Pia Kuntze

011-15 35 66

pia.kuntze@norrkoping.se

Elevassistent

Anso Lang

011-15 33 67

anso.lang@norrkoping.se

Elevassistent

Charlotte Lembke

011-15 35 66

charlotte.lembke@norrkoping.se

Elevassistent

Maria Nilsson

0725-98 66 55

maria.13.nilsson@norrkoping.se

Elevassistent

Sabina Olsson

011-15 33 67

sabina.olsson@norrkoping.se

Elevassistent

Veronica Petersson

011-15 33 67

veronica.petersson@norrkoping.se

Elevassistent

Johanna Samzelius

011-15 33 67

johannamaria.samzelius@norrkoping.se

Elevassistent

Karin Sjölander

011-15 33 67

karin.sjolander@norrkoping.se

Elevassistent

Tomas Vester

011-15 33 67

tomas.vester@norrkoping.se