Klicka för större storlek
 Prova på-dag på De Geer

Efter samling i en mer än fullsatt aula följde besökarna med våra lärare och elever till det program och den inriktning man var intresserad av. Där fick man veta mer om utbildningen och även prova på kreativa övningar och uppgifter.
Tillbaka
Publicerad: 2017-01-25

Dela med andra:
De Geergymnasiet, Nygatan 68, 602 34 Norrköping, tel 011-15 38 00, degeergymnasiet@norrkoping.se