Klicka för större storlek
 Utställning om andra världskriget

Under vårterminen har Turism och event-tvåorna arbetat med och förberett en utställning om andra ärldskriget och nazismen. Utställningen genomfördes i skolan där eleverna berättade och förklarade för besökarna.
Tillbaka
Publicerad: 2017-03-15

Dela med andra:
De Geergymnasiet, Nygatan 68, 602 34 Norrköping, tel 011-15 38 00, degeergymnasiet@norrkoping.se