Klicka för större storlek
 Besök från Down Under

Film och foto gästades av Dr John Buckmaster och Glen Baghurst från Sydney Film School. De berättade om möjligheten att studera Film och Berättande efter gymnasiet på filmskolan i Sydney. Följ Dr Johns Sverige besök på www.sydneyfilmschool.com
Tillbaka
Publicerad: 2017-03-28

Dela med andra:
De Geergymnasiet, Nygatan 68, 602 34 Norrköping, tel 011-15 38 00, degeergymnasiet@norrkoping.se