Klicka för större storlek
 Prideparaden

Under lördagens Prideparad deltog De Geergymnasiet med en egen sektion.
Tillbaka
Publicerad: 2017-05-08

Dela med andra:
De Geergymnasiet, Nygatan 68, 602 34 Norrköping, tel 011-15 38 00, degeergymnasiet@norrkoping.se