Klicka för större storlek
 Skolstart på måndag

Välkommen till ett nytt läsår, och ett extra välkommen till dig som börjar i ettan.
Upprop sker måndag 21 augusti enligt följande:År 1

09.15 Samling i aulan Estetiska programmet, Turism och event, Restaurang- och livsmedelsprogrammet

09.45 Samling i aulan Samhällsprogrammet, Humanistiska programmet

10.30 Samling i aulan – IntroduktionsprogrammetÅr 2 och 3

13.00 Fortsättande klasser i sina klassrum.
Tillbaka
Publicerad: 2017-08-16

Dela med andra:
De Geergymnasiet, Nygatan 68, 602 34 Norrköping, tel 011-15 38 00, degeergymnasiet@norrkoping.se