Klicka för större storlek
 Upprop för våra nya ettor

Idag så fick vi träffa alla våra nya elever. Vi samlades först i aulan där tog sen mentorerna hand om eleverna och gick med sina klasser till klassrummen för första dagen på gymnasiet. Klockan 13 hälsar vi våra tvåor och treor välkomna tillbaka.
Tillbaka
Publicerad: 2017-08-21

Dela med andra:
De Geergymnasiet, Nygatan 68, 602 34 Norrköping, tel 011-15 38 00, degeergymnasiet@norrkoping.se