Aktiviteter vid uppstart

Vi på De Geergymnasiet arrangerar under första skoldagarna lärarledda aktiviteter i syfte att främja sammanhållningen.

Skolan står dock inte bakom någon form av elevaktiviteter (insparksfest, ”nollning” etc), se artikel i NT 17/8, utanför skoltid.
Tillbaka
Publicerad: 2017-08-25

Dela med andra:
De Geergymnasiet, Nygatan 68, 602 34 Norrköping, tel 011-15 38 00, degeergymnasiet@norrkoping.se