Klicka för större storlek
 Programdag på Bild och form

I år regnade det, så vi fick flytta vår traditionsenliga programdag från Lindö med sandskulpturer till ateljén på Lennings med skulptur i kartong.

Eleverna delades in i sex grupper med medlemmar från alla årskurserna. De fick av tre slumpmässigt valda ord skriva en dikt och sedan tolka dikten i en skulptur.

Grupperna presenterade sedan sin skulptur och dikt för juryn som bestod av bildlärarna och första pris delades av två grupper.
Tillbaka
Publicerad: 2017-08-30

Dela med andra:
De Geergymnasiet, Nygatan 68, 602 34 Norrköping, tel 011-15 38 00, degeergymnasiet@norrkoping.se