Klicka för större storlek KÄLLKRITIK

Tänk på att vara källkritisk och alltid kritiskt granska den information du hittar - både i böcker, artiklar och inte minst på nätet!

Liten checklista för källkritik när det gäller internetdokument
Vem har skrivit texten? Känd auktoriet? Tidigare kända verk?

Vem har gjort webbsidan? Hur ser webbsidan ut?

Varför är webbsidan gjord?

Kan man kontakta upphovsmannen?

Fungerar länkarna? När är den gjord, uppdaterad?
Finns det några källor angivna?

Här kan du läsa mer om källkritik

MiK för mig - medie- och informationskunnande

Lär dig mer om källkritik på internet

Kritisk användning av nätet

Kolla källan

Snope - Moderna vandringssägner analyserasPublicerad: 2017-03-02
De Geergymnasiet, Nygatan 68, 602 34 Norrköping, tel 011-15 38 00, degeergymnasiet@norrkoping.se