Klicka för större storlek INFORMATIONSSÖKNING

Att söka information i biblioteket - några tips

Sök lite information i taget!
Fundera, diskutera (med handledaren och/eller bibliotekspersonalen), skriv ned vad du tagit reda på.

Hur mycket information behöver du?
Är det en muntlig eller skriftlig redovisning? Litet eller omfattande arbete? Enskilt eller grupparbete? Projektarbetet? Behöver du mycket information, många olika källor eller räcker ett uppslagsverk?

Behöver du orientera dig i ditt ämne?
Känner du till de viktigaste begreppen, personer, årtal inom ditt ämnesområde eller behöver du orientera dig med hjälp av ett uppslagsverk?

Behöver du färsk information? Siffror?
Då söker du främst artiklar från tidningar/tidskrifter, på nätet, böcker med statistikuppgifter.

Sök information i:
Allmänna uppslagsverk ger överblick och grundläggande fakta. Tänk på verkets utgivningsår.
Ämnesspecifika uppslagsverk ger mer specialiserad kunskap i ett ämne.

Fackböcker i olika ämnen ger fördjupad kunskap, sök efter ditt ämne i bibliotekets katalog, Book-it. Orientera dig i boken med hjälp av innehållsförteckningen och/eller register. Tänk på utgivningsår.

Dagstidningar och facktidskrifter ger information i dagsaktuella frågor! Bra att komplettera ditt ämne med. Tidningsartiklar hittar du via Skolans artikelservice, tidskriftsartiklar via Skolsök.

Internet är användbart men var uppmärksam på varifrån materialet kommer, var källkritisk. Använd med fördel de större bibliotekens länklistor.Publicerad: 2014-10-25
De Geergymnasiet, Nygatan 68, 602 34 Norrköping, tel 011-15 38 00, degeergymnasiet@norrkoping.se