Klicka för större storlek ARTIKLAR, TIDNINGAR OCH TIDSSKRIFTER

Biblioteket prenumererar på fyra dagstidningar och ett 60-tal tidskrifter.

Nyhetsdatabaser
Artikelsök - Omfattande databas med referenser till artiklar i tidningar och tidskrifter, många artiklar i fulltext.

Mediearkivet

Frisim - Sökmotor för nyheter och bloggar.

Vetenskapliga artiklar och tidskrifter på Internet
Directory of Open Access Journals - Nätbaserad databas med över 5000 sökbara vetenskapliga tidskrifter.

Digitala Vetenskapliga Arkivet - Öppet arkiv för forskningspublikationer och uppsatser publicerade vid svenska universitet och högskolor.Publicerad: 2015-02-25
De Geergymnasiet, Nygatan 68, 602 34 Norrköping, tel 011-15 38 00, degeergymnasiet@norrkoping.se