Klicka för större storlek


Klicka för större storlek


 Humanistiska programmet - KulturHumanistiska programmet

På det humanistiska programmet fokuserar vi på människans skapande, tänkande och språkliga utveckling och hos oss finns en lång tradition inom dessa områden. Du blir redo för en framtid med fokus på människa, kultur och samhälle i en global värld där du har möjlighet att både arbeta och studera utomlands.

Programmet är högskoleförberedande och ger dig en klassisk bildning. Utbildningen är rätt för dig om du är intresserad av humaniora, klassiska och moderna språk och vill utveckla dina kunskaper inom områden som konst, filosofi, historia, språk, litteratur, film och skrivande. Efter examen står många dörrar öppna för ditt framtida yrkesval.

En röd tråd genom hela din utbildning kommer att vara skönlitterärt skrivande, liksom den eviga staden Rom, en av Europas mest intressanta städer. Staden är ett genomgående tema i flera ämnen och vi avslutar din utbildning med ett besök i denna kulturella och historiska världsmetropol.

Inriktning kultur

Kultur, exempelvis litteratur, musik, konst, film, tv och arkitektur, håller samman oss människor och har genom historien varit en stark motor för människors utveckling. På De Geergymnasiet har vi en lång tradition av kulturstudier och i våra anrika lokaler känner du historiens vingslag, något som ger utbildningen en extra dimension. Handlar det exempelvis om 1700-talets upplysningsfilosofer förlägger vi lektionerna till gamla biblioteket där skolan har bevarat originallitteratur från denna tid.

Efter dina tre år hos oss har du en bred klassisk utbildning där dörrarna står öppna för dig. Du kanske siktar mot att bli skribent på dagstidningarnas kultursida? En internationell karriär på utrikesdepartementet eller inom FN? En chefstjänst på något av Sveriges alla museum? Eller att leda utgrävningar av tidigare outforskade områden som arkeolog?

Inriktningen ger dig en bred utbildning och gör dig väl förberedd för vidare studier inom humaniora i ämnen som historia, filosofi, litteratur- eller konstvetenskap. Du får lära dig att arbeta vetenskapligt och tänka källkritiskt när du studerar, diskuterar och tolkar information från olika källor. Du får också kunskaper om hur kulturuttryck som måleri, skulptur, arkitektur, litteratur och film utvecklats.


Läs Humlan, Humanistiska programmets tidskrift. Humlan är resultatet av elevernas (och även lärarnas) kreativitet och skrivande. I Humlan får du läsa mikronoveller, dystopier, sonetter, romaner samt recensioner.
Du hittar Humlan här>

Poängplan Humanistiska programmet

Vill du veta mer?
Hör då av dig till Sylve Johansson, lärare, sylve.johansson@norrkoping.se, tel: 011-15 37 96 eller
Björn Rosdahl, lärare, björn.rosdahl@norrkoping.se, tel: 011-15 37 96

Publicerad: 2017-05-22
De Geergymnasiet, Nygatan 68, 602 34 Norrköping, tel 011-15 38 00, degeergymnasiet@norrkoping.se