PRÖVNINGSDAGARPrövning
Du som går på De Geergymnasiet och har betyget F i en kurs har möjlighet att göra en prövning på hela kursen under din gymnasietid.

Anmälningsblankett för prövning lämnas till Carola Eldåker på kansliet.

Datum för prövning hittar du i De Geerhandboken.Publicerad: 2017-01-19
De Geergymnasiet, Nygatan 68, 602 34 Norrköping, tel 011-15 38 00, degeergymnasiet@norrkoping.se