FAQ - Vanliga frågor

Bra länkar

Studiehjälp
För dig som är född 1994 eller
senare.

Studiebidrag

Extra tillägg

Inackorderingstillägg

Resetillägg och Läsårskort

Studiemedel 20+
För dig som snart fyller eller
har fyllt 20.

Stöd och råd - behöver du någon att prata med?


 Kurators uppgifter
Du som är elev kan få hjälp och stöd av kurator. Vi hjälper dig vid exempelvis personliga problem i hemmet eller skolan, konfliktsituationer och anpassningssvårigheter. Vi kan också svara på frågor som rör bostad och försörjning och studieekonomi.

Kurator Anette Struwe ansvarar för:
Estetiska programmet, Introduktionsprogrammen samt Gymnasiesärskolans individuella program
tel: 0730-78 20 82
e-post: anette.struwe@norrkoping.se


Kurator Anna Doggsen träffas mån, ons, tors fm och ansvarar för:
Samhällsvetenskapsprogrammet samt Humanistiska programmet
tel: 0730-20 18 01
e-post: anne-charlotte.doggsen@norrkoping.se


Kurator Anna-Karin Kark ansvarar för:
Turism o Eventprogrammet
tel: 0730-20 19 96
e-post: annakarin.brunokark@norrkoping.se

Kurator Katrin Johansson ansvarar för:
Restaurang- och Livsmedelsprogrammet, Gymnasiesärskolans Hotell, Restaurang och Bageriprogram samt Programmet för estetiska verksamheter
tel: 0725-84 05 84
e-post: katrin.johansson@norrkoping.sePublicerad: 2017-09-05
De Geergymnasiet, Nygatan 68, 602 34 Norrköping, tel 011-15 38 00, degeergymnasiet@norrkoping.se