Gymnasiesärskolan - Hotell, Restaurang och Bageriprogrammet

De Geergymnasiet erbjuder två av gymnasiesärskolans program, det nationella Hotell, Restaurang och Bageriprogrammet samt det individuella programmet. I utbildningarna ingår både teoretiska ämnen och praktik.

Det här är ett program för dig som vill
- laga mat
- baka
- skapa
- samarbeta både teoretiskt och praktiskt
- få en fördjupad kunskap i kärnämnen

Programmen förbereder dig för arbetslivet och ger möjligheter till fortsatta studier på Särvux eller folkhögskola. Utbildningen är också en väg in i servicebranschen.

Så här ser Hotell, Restaurang och Bageriprogrammet på De Geergymnasiet ut
Programmet har matlagningsinriktning. Du arbetar i team där du bland annat får insikt i områden som livsmedelskunskap, näringslära och hygienbestämmelser. Du arbetar mot ett mål och deltar aktivt i processen hela vägen från råvara till färdig produkt. Utbildningen består av växelvis praktiska och teoretiska kurser. Under din studietid ingår även praktik.

Programmet är 4-årigt.

Publicerad: 2016-12-01
De Geergymnasiet, Nygatan 68, 602 34 Norrköping, tel 011-15 38 00, degeergymnasiet@norrkoping.se