Klicka för större storlek
Arbete med Ipad


Klicka för större storlek
Praktik på café

Klicka för större storlek
Omvärldskunskap med vår minibuss

Klicka för större storlek
Entrén GIP Gymnastikgatan

Klicka för större storlek
Entré GIP Lennings


 Gymnasiesärskolans Individuella Program - GIP

Det individuella programmet har till skillnad från det nationella programmet ingen specifik inriktning utan skolarbetet utgår från de sex ämnesområden som Skolverket tagit fram. Det individuella programmet på
De Geergymnasiet är uppdelat på två enheter, GIP Gymnastikgatan samt GIP Lennings och programmet är 4-årigt.

På bägge enheterna arbetar vi med samma ämnesområden. Det individuella programmet anpassar gymnasietiden utifrån varje elevs individuella behov. Alla elever på skolan har ett personligt utformat schema som är anpassat efter den enskilda elevens förutsättningar och inlärningsstil.

Vi arbetar mot ett så självständigt vuxenliv som möjligt. Alla elever har tillgång till varsin iPad som används som läromedel och hjälpmedel för till exempel kommunikation.


Våra ämnesområden är:
Hem- och konsumentkunskap
Här arbetar vi med kunskaper som du bland annat har nytta av i ditt boende med centrala delar av vardagen som vuxen: mat och måltider, social gemenskap, boende och konsumentkunskap

Estetisk verksamhet
Exempelvis musik, slöjd, bild och drama.

Idrott och hälsa
Här får du prova på olika idrottsaktiviteter både ute och inne.

Individ och samhälle
Ett brett ämne som bland annat handlar om historiska och aktuella samhällsfrågor, mediakommunikation och värdegrundsfrågor.

Natur och miljö
Syftet är bland annat att utveckla kunskaper kring hälsa, natur och miljö. Skolan har en egen buss så vi kan lätt ta oss ut i skog och mark. I undervisningen ingår även matematik och teknik.

Språk och kommunikation
Exempelvis svenska, engelska och socialt samspel.

Du har även möjlighet att välja till kurser från de nationella gymnasiesärprogrammen.
Syftet med utbildningen är att du ska växa som människa och få fyra roliga och utvecklande år
i en trygg miljö.


GIP Gymnastikgatan
Här går elever som ofta kommer från grundsärskolan. Undervisningen sker på en lite högre nivå.

Vi är ett alternativ för dig som trivs bäst i mindre grupper. Vi kan även erbjuda enskild undervisning och skolan har en hög personaltäthet med flera olika yrkeskompetenser. För att skapa en trygg miljö finns personal tillgänglig under hela skoldagen. Våra lokaler är centralt belägna på Gymnastikgatan 14 med närhet till grönområde, bibliotek och museer.

Programmet är en fyraårig utbildning som förbereder för vuxenlivet. Det är individanpassat och vi skräddarsyr utbildningen utifrån varje elevs specifika inlärningsstil, behov och önskemål. Vi tycker det är väsentligt att våra elever kan påverka din skolsituation, därför har vi på skolan klassråd och elevråd som regelbundet träffas.


GIP Lennings
Här går elever som ofta har gått sin grundskoleutbildning på träningsskolan. Undervisningen sker på en mera konkret nivå.

Programmet är till för dig som gått i träningsskola och behöver stöd och hjälp för att klara skoldagen. Programmet styrs av elevens individuella förutsättningar. Utbildningen ska stimulera elevernas nyfikenhet och kreativitet och ge kunskaper som kan användas som ett stöd i vardagen.
Våra lokaler är centralt belägna på Butgatan 24.

Vill du veta mer? Då är du välkommen att kontakta oss:
GIP Gymnastikgatan: Hans Abrahamsson
mejl: hans.abrahamsson@norrkoping.se
telefon: 011-15 35 66

GIP Lennings: Rebecca Österberg
mejl: rebecca.osterberg@norrkoping.se
telefon: 011-15 33 67


Publicerad: 2017-08-18
De Geergymnasiet, Nygatan 68, 602 34 Norrköping, tel 011-15 38 00, degeergymnasiet@norrkoping.se