Ansökan Musik

ES

Så här söker du:

  • Sök under omvalsperioden via gymnasiestudera.se

  • Omvalsperioden är öppen 16 april till 3 maj

Du kan söka både nationella Musikinrikningen (ESMUS) och Spetsutbildningen Musik (ESMUS0S). Du har då två möjligheter att bli antagen.


Bor du utanför Östergötland?

Om du bor utanför Östergötland gör du ditt gymnasieval via din hemkommun. Till Spetsutbildningen Musik (ESMUS0S) är alla i hela landet förstahandsmottagna vilket innebär att alla konkurrerar på samma villkor. Till nationella Musikinriktningen (ESMUS) avgör hemkommunens utbildningsutbud om du blir förstahandsmottagen eller andrahandsmottagen. Andrahandsmottagen innebär att du tas emot om ledig plats finns. Prata med din hemkommun så får du veta vad som gäller för dig.

Antagningsprov

Du som är ny sökande till våra musikutbildningar och söker i 1:a, 2:a eller 3:e hand kommer att kallas till antagningsprov. Söker du i 4:e hand eller högre och vill göra antagningsprov måste du själv kontakta oss.

Antagningsprovet innehåller två delprov:

Spel/sångprov
Vid spel/sångprovet väljer du själv ett stycke att spela upp på ditt intrument. Du kan få komp av oss om du har noter med dig. Om du vill spela upp på ytterligare instrument går det också bra. Om dina stycken/sånger är mycket långa, kan det hända att vi avbryter dig när vi anser att vi hört tillräckligt.

Du får också göra ett sång/röstprov där du får sjunga ”Vem kan segla förutan vind”. Detta för att körlärarna vill höra på rösten. Det provet poängbedöms inte. Om du kan lite ackordspel på piano eller gitarr, lyssnar vi gärna på det också.

Gehörs- och teoriprov
Gehörsprovet är uppdelat i ett skriftligt prov och ett praktiskt prov. Vid det skriftliga gehörsprovet får du lyssna på några olika melodier och ljud och svara på några frågor om det du hör. Det praktiska gehörsprovet innebär att du tillsammans med en lärare får göra några härmningsövningar på rytm och melodi. Teoriprovet är skriftligt och innefattar allmän musiklära.


Poäng
Vi är 3-4 lärare som lyssnar på ditt spel/sångprov. Maxpoängen på hela provet är 293 där större delen av poängen sätts på dina instrument- och sångkunskaper samt din musikaliska talang. Dessa poäng läggs till ditt meritvärde (max 340 poäng) och du kan som mest få 633 poäng. Summan av betyg och test utgör ditt jämförelsetal vid antagningen och uträkningen görs av Gymnasieintagningen. Observera att den första antagningen grundar sig på julbetyget och är preliminär.

För spetsutbildningen gäller särskilda regler.

Välkommen med din ansökan!