Bibliotek

Välkommen till biblioteket! Här kan du söka information, låna böcker, läsa tidningar och studera.

Låneregler och information

Vi använder samma lånekort som på övriga bibliotek i Norrköpings kommun. För att låna böcker gör du så här:

 • Låna böckerna vid lånedisken.
 • Du får behålla böckerna i fyra veckor, med möjlighet till omlån.
 • Böckerna som ingår i skolans kurser får du behålla så länge kursen pågår.
 • Återlämning sker till bibliotekarien eller i återlämningsboxen utanför biblioteket.
 • Vid försening får du en påminnelse, efter det skickas en räkning hem till dig.
 • Är materialet förstört eller inte lämnar tillbaka böckerna så blir du ersättningsskyldig.

Du är alltid ansvarig för det som finns lånat på dit lånekort. Om du registrerar din e-postadress så kan du få påminnelser skickade via mejl. Registrera en PIN-kod så kan du även se vad du har lånat och själv låna om dina böcker på bibliotekets hemsida.

Tänk på att det ska vara arbetsro i biblioteket.

Öppettider

 • Måndag 08.00–15.00
 • Tisdag 08.00–16.00
 • Onsdag 08.00–16.00
 • Torsdag 08.00–15.00
 • Fredag 08.00–16.00

Det är viktigt att vara källkritisk till den information du hittar i böcker, artiklar och inte minst på webben.

Checklista för källkritik

 • Vem har skrivit texten? Känd auktoritet? Tidigare kända verk?
 • Vem har gjort webbsidan? Hur ser webbsidan ut?
 • Varför är webbsidan gjord?
 • Går det att kontakta upphovsmannen?
 • Fungerar länkarna? När är de gjorda? Är länkarna uppdaterade?
 • Finns det några källor angivna?

Läs mer om källkritik

Källkritik för gymnasieskolan.

Snope – Moderna vandringssägner analyseras.

MiK för mig – medie- och informationskunnande.

Lär dig mer om källkritik på internet.

När du ska söka information i biblioteket finns det några saker som kan vara bra att tänka på.

Sök lite information i taget

Fundera och diskutera med handledaren eller bibliotekspersonalen vad du ska ta reda på. Börja med en sak i taget och skriv ned vad du tagit reda på.

Hur mycket information behöver du?

Är det en muntlig eller skriftlig redovisning? Litet eller omfattande arbete? Enskilt eller grupparbete? Projektarbete? Behöver du mycket information med många olika källor eller räcker ett uppslagsverk?

Behöver du orientera dig i ditt ämne?

Känner du till de viktigaste begreppen, personerna, årtalen inom ditt ämnesområde eller behöver du orientera dig med hjälp av ett uppslagsverk?

Behöver du färsk information eller siffror?

Då söker du främst artiklar från tidningar eller tidskrifter, på nätet eller böcker med statistikuppgifter.

Var du hittar information?

Du får en överblick i ämnet och grundläggande fakta i allmänna uppslagsverk. Vill du ha mer specialiserad information i ett ämne kan du vända dig till ämnesspecifika uppslagsverk. Se till att informationen är aktuell, titta på verkets utgivningsår.

Fördjupad kunskap hittar du i faktaböcker. Sök efter ditt ämne i bibliotekets katalog. Du kan orientera dig i boken med hjälp av dess innehållsförteckning och register. Se till att informationen är aktuell, titta på bokens utgivningsår.

Söker du information om dagsaktuella frågor kan du leta i dagstidningar och facktidskrifter. Dessa kan vara bra att komplettera med.

Här är en lista på användbara uppslagsverk som finns på webben.

Biblioteket prenumererar på fyra dagstidningar och ett 60-tal tidskrifter. Här hittar du en lista med länkar till artiklar, nyheter, tidningar och tidskrifter.

Nyhetsdatabaser

 • Artikelsök – Omfattande databas med referenser till artiklar i tidningar och tidskrifter, många artiklar i fulltext.
 • Mediearkivet.
 • Frisim – Sökmotor för nyheter och bloggar.

Vetenskapliga artiklar och tidskrifter på internet

Tidningar och tidskrifter

Tidningar

 • Dagens ETC
 • Dagens Nyheter
 • Folkbladet
 • Norrköpings tidningar
 • Svenska Dagbladet

Tidskrifter

 • Arbetaren
 • Arena
 • Bang
 • Expo
 • Filter
 • Historiskan
 • Linux Format
 • Ottar
 • Ponton
 • Populär historia
 • Råd och Rön
 • Språktidningen
 • Svenska Musikermagasinet

Här hittar du de olika bibliotekskatalogerna som finns tillgängliga för dig på Kungsgårdsgymnasiet.