Elevföreningar

På De Geergymnasiet har vi en lång tradition av elevföreningar och nya tillkommer. På skolan finns en av landets äldsta kulturföreningar.

Vill du starta en egen förening? Kontakta elevrådsstyrelsen för mer information.

Styrelsen väljs ut på Elevrådets årsmöte i november. Vi arbetar med att framföra elevernas åsikter och kräva deras rättigheter, samt anordnar olika roliga aktiviteter. Vi ser helt enkelt till att du får en bra skolgång! Om du har något som du vill ändra i skolan, hugg tag i någon i styrelsen eller lägg en lapp i vårt fack utanför lärarrummet. Vi håller till i elevrådsrummet som ligger mitt emot rum 380.

Elevrådets ordförande: Ava Sandström, telefon 073-094 80 80

Eleverådets e-postadress: gd_elevrad@grupp.norrkoping.se

Syftet är att driva medvetenhet om mänskliga rättigheter och bidra med civilkurage. Vi vill tillsammans med andra elever gå från ord till handling.

Kontakt: Oskar Fridbäck, SA21b

Insta: @differencemakersnorrkoping

Se filmen om Kubprogrammet 2.0

Fosterländska Förbundet värnar om det litterära och kulturella intresset bland eleverna på skolan med särskilt intresse för den klassiska svenska lyriken.

Ansvariga: Vide Skoglund, ES21b och Alice Landblom, Sa21a
Kontakt: fosterlandskaf@gmail.com

Se och uppskatta filmer tillsammans och anordna filmvisningar för skolans elever.

Ansvarig: Disa Hjärtström, Hu22

Insta: @degeercineaster

En kulturell förening som vill öka gemenskapen mellan klasser och program vid vårt gamla läroverk.

Kontakt: Olivia Lydén, Es21a

Insta: @bellmansbroder23-24

Kontakt: bellmanwinblad@gmail.com

Föreningen De Queer vill främja gemenskap och vara en mötesplats för skolans HBTQ-elever samt intresserade.

Kontakt: Alva Jonsson Pantzare, e-post alva.jonssonpantzare@elev.norrkoping.se

Ny Generation är ett forum där kristna ungdomar kan umgås.

Kontaktperson: Lea Tingberg, ES21c, 073-541 21 99

Är du en gammal lärka?

Den som en gång har gått på De Geergymnasiet förblir en “lärka”. Alla gamla lärkor är hjärtligt välkomna tillbaka. Många kommer gärna på ett besök och de äldsta lärkorna som hälsat på sin gamla skola tog studenten för över 70 år sedan.

Är du en gammal lärka och funderar på en återträff med dina studentkamrater? Välkommen att höra av dig.

degeergymnasiet@norrkoping.se

011-15 38 00