Stödundervisning och hjälpmedel

Har du någon typ av inlärningssvårighet så finns det stöd att få hos våra speciallärare.

Magnus Johansson

Estetiska programmet, Samhällsvetenskapliga programmet och Hotell och turismprogrammet Event och resor.
magnus1.johansson@norrkoping.se

070-208 19 11

Christian Carlqvist

Estetiska programmet, Samhällsvetenskapliga programmet och Hotell och turismprogrammet Event och resor.
christian.carlqvist@norrkoping.se

072-584 04 49

Christina Forsgren Svahn

Matematik

christina.forsgrensvahn@norrkoping.se

072-584 04 50

Annika Gewerths Larsson

Humanistiska programmet, introduktionsprogrammen samt AST-verkamheten.

annika.gewertslarsson@norrkoping.se

073- 020 26 41

Hans Abrahamsson

Anpassade gymnasieskolans Individuella program.

hans.abrahamsson@norrkoping.se

072-584 04 72

Patrik Lindgren

Anpassade gymnasieskolans Individuella program.

patrik.lindgren@norrkoping.se

072-584 0483

Monika Sandberg

Anpassade gymnasieskolans Individuella program.

monika.sandberg@norrkoping.se

072-584 04 82

Marianne Lillemets

Anpassade gymnasieskolans program för Estetiska verksamheter (EST) och för Hotell, restaurang och bageri (HRHOT).

marianne.lillemets@norrkoping.se

072-597 00 28