Anpassad gymnasieskola

Inom den anpassade gymnasieskolan erbjuder vi två nationella program och det individuella programmet.

Gymnasiesärskolan byter namn till anpassad gymnasieskola

Från och med den 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.

Läs mer om anpassad gymnasieskola på Skolverkets webbplats

Individuella Program

Individuella Program

Det Individuella programmet är till för dig som tidigare gått i grundsärskola eller träningsskola.

Programmet för estetiska verksamheter

Programmet för estetiska verksamheter

Är du intresserad av estetiska ämnen som media, teater och bild?