Film och animation – Estetiska programmet

Vill du uttrycka dig i och påverka med bilder? Här får du utveckla ditt kreativa skapande och berättande.

Film och animation

Vill du berätta slagkraftigt och kreativt med rörliga bilder? Utforska hur en film kan bli roligare, rappare, vackrare eller mer spännande och gripande? Här får du lära dig hantverket genom foto, klippning, manus, dramaturgi, effekter och animering. Har du egna filmidéer är det toppen, eller så kanske du vill förmedla andras historier på ett kraftfullt sätt? Du får skapa egna uttryck i flera olika genre; kortfilm, dokumentär, reklam, musikvideor och även renodlad ljudproduktion. Vi satsar även på animation - från figurer i lera - till digitala i datorn. Film och animation ger dig också möjlighet att vässa dina egna Youtube-klipp och poddar.

Vi jobbar tillsammans i mindre grupper i lokaler med en stor bredd av teknisk utrustning. Grunden för utbildningen är att lära sig olika estetiska uttryck inom rörlig bild och skapa så starka berättelser som möjligt. Människan har sedan urminnes tider uppskattat goda historier och fortsätter göra så.

Speciellt inom rörlig bild och ljud ökar utbudet ständigt i nya digitala kanaler. Då gäller det att kunna fånga publiken genom goda kunskaper i hantverket.

Efter utbildningen

Efter studenten kan du gå en utbildning på högskola/universitet, yrkeshögskola eller folkhögskola inom medieområdet. Därefter är du redo för olika yrken inom film- och tv-branschen som till exempel fotograf, animatör och redigerare. Många i branschen driver egna företag.

Du som söker till Film och Animation som första- andra eller tredjehandsval kommer att få göra ett antagningsprov. Om du angett oss som val fyra eller lägre måste du själv anmäla dig till oss för att genomföra provet.  Provet äger rum i mars hos oss på De Geergymnasiet.

Så går antagningsprovet till

På antagningsprovet får du göra praktiska och teoretiska uppgifter som påminner om övningar som ni skulle kunna få i våra kurser, till exempel att rita ett enkelt bildmanus och analysera ett filmklipp. Det ingår också en kort intervju där du har chansen att ställa frågor om utbildningen. Du behöver inte ha några förkunskaper i kamerateknik eller klippning för att kunna utföra provet. Provet tar 2,5 timmar och du får gå när du är klar med alla delar.

Maxpoängen på hela antagningsprovet är 280 p. Denna poäng läggs till ditt meritvärde så att summan av betyg och antagningsprov (max 620 p) utgör ditt jämförelsetal vid antagningen. Observera att den första antagningen grundar sig på julbetyget och är preliminär.

Här hittar du information om vilka kurser läser under din studietid. Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Matematik 1b

100

Historia 1b

100

Historia 2b - kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Konstarterna och samhället

50

Estetisk kommunikation 1

100

Inriktning och programfördjupningar

Kurs

Poäng

Digitalt skapande 1

100

Medieproduktion 1

100

Medieproduktion 2

100

Medier, samhälle och Kommunikation

100

Film- och TV-produktion 1

100

Film- och TV-produktion 2

100

Ljudproduktion 1

100

Animation 1

100

Digitalt skapande 2

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Film och animation är en av inriktningarna på De Geergymnasiets estetiska program, som är högskoleförberedande. Kreativitet och en bredd av uttryck är kärnan i våra program.

Det som gör oss unika är att här kan du välja bland alla gymnasieskolans estetiska inriktningar:

  • Konst och Design
  • Dans och Koreografi
  • Teater och Regi
  • Musik Spets och Musik

Bredden i utbildningarnas alla uttrycksformer skapar goda möjligheter för utvecklande samarbeten mellan de olika inriktningarna. Idérikedom, kreativitet, flexibilitet, utvärdering, problemlösning liksom sociala och kommunikativa förmågor är något du får träna och utveckla varje dag. Färdigheter som du kommer att ha stor nytta av i morgondagens samhälle och på arbetsmarknaden. Du studerar i inspirerande, välutrustade lokaler och vi har en lång tradition av innovativ utveckling inom det estetiska området.

Hör våra elever berätta om utbildningen