Inriktning Konst och Design på Estetiska programmet

Har du ett bildintresse? Vill du utveckla dina estetiska förmågor inom bild- och formområdet? Vill du vara en del av en kreativ och konstnärlig lärandemiljö? Då är inriktningen Konst och Design rätt val för dig!

Konst och design

Inriktningen Konst och Design ger dig både teoretiska och praktiska kunskaper för konstnärligt skapande. Du får lära dig att använda olika tekniker och skapa med olika material – från idé till färdig produkt. Vi använder traditionella metoder såsom teckning, måleri, skulptur samt digitala metoder inom till exempel fotografi och digitalt skapande med datorn som redskap. Under gymnasietiden genomför vi flera studiebesök inom det konstnärliga fältet och vi har återkommande konstutställningar på lokala konstgallerier.

Inriktningen Konst och Design kan vara en början på ett yrkesliv som tex konstnär, arkitekt, animatör, art director, illustratör eller fotograf. Kreativitet och bildseende är användbara kunskaper inom de flesta yrken. Utbildningen är studieförberedande och vägarna till vidare studier är öppna.

Din ansökan till Konst och designinriktningen på det Estetiska programmet kompletteras med ett praktiskt antagningsprov.

Du som sökt utbildningarna i första till tredje hand blir kallad till ett antagningsprov. Har du sökt i fjärde hand eller lägre och vill göra antagningsprov måste du själv kontakta oss.

Provet äger rum i mars och du blir kallad till våra lokaler i Lennings gamla textilinstitut och får under en halv dag visa dina färdigheter.

Så här går antagningsprovet till

Antagningsprovet består av tre delar.

  • Teckna av ett stilleben (en samling föremål)

Material: blyerts.
Tid: cirka en timme.
Att tänka på: komposition, proportioner, valör (ljus-mörker), samspelet rum-stilleben, djupverkan.

  • Teckna och måla av ett stilleben

Material: akrylfärg . Färgerna blandas av grundfärgerna, röd, gul, blå samt vit.
Tid: cirka en timme.
Att tänka på: komposition, proportioner, färgblandning, översätta ljus till färg, samspelet rum-stilleben, djupverkan.

  • Intervju

Du som söker blir intervjuad av en bildlärare där du får möjlighet att berätta lite om dig själv.

Poäng

Maxpoängen på hela provet är 280 p. Denna poäng läggs till ditt meritvärde så att summan av betyg och test (max 620 p) utgör ditt jämförelsetal vid antagningen. Observera att den första antagningen grundar sig på julbetyget, och är preliminär.

Här hittar du information om vilka kurser läser under din studietid. Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Matematik 1b

100

Historia 1b

100

Historia 2b-kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Konstarterna och samhället

50

Estetisk kommunikation 1

100

Inriktning och progamfördjupning

Kurs

Poäng

Bild och form 1b

100

Bild

100

Form

100

Bildteori

100

Måleri och skulptur 1

100

Digitalt skapande 1

100

Fotografisk bild 1

100

Grafik

100

Design

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Konst och design är en av inriktningarna på De Geergymnasiets estetiska program, som är högskoleförberedande. Kreativitet och en bredd av uttryck är kärnan i våra program.

Det som gör oss unika är att här kan du välja bland alla gymnasieskolans estetiska inriktningar:

  • Dans och koreografi
  • Musik spets och musik
  • Teater och regi
  • Film och animation

Bredden i utbildningarnas alla uttrycksformer skapar goda möjligheter för utvecklande samarbeten mellan de olika inriktningarna. Idérikedom, kreativitet, flexibilitet, utvärdering, problemlösning liksom sociala och kommunikativa förmågor är något du får träna och utveckla varje dag. Färdigheter som du kommer att ha stor nytta av i morgondagens samhälle och på arbetsmarknaden. Du studerar i inspirerande, välutrustade lokaler och vi har en lång tradition av innovativ utveckling inom det estetiska området.

Hör våra elever berätta om utbildningen