Upprop

Upprop 2019-08-19

Två personer går ut ur en stor, gammal port i trä och med glasfönster. Ovanför porten finns en klocka. 

Upprop för elever i år 1 på estetiska programmet, restaurang- och livsmedelsprogrammet samt humanistiska programmet är på måndagen 19/8 klockan 9.15 i aulan på De Geergymnasiet.

Upprop för elever i år 1 på samhällsprogrammet samt event- och resor (HT) har sitt upprop 19/8 klockan 9.45 i aulan på De Geergymnasiet.

Alla nya elever på IMY och IMV på De Geergymnasiet har samma uppropstider som sitt valda program.

Upprop för elever på HRS är på måndag 19/8 klockan 10.00 på Ståhlboms kvarn.

Upprop för elever på IMA är på måndag 19/8 klockan 10.30 i aulan på De Geergymnasiet.

Uppropstider för ESSär meddelas senare.

GIP går enligt schema från och med måndag 19/8 klockan 8.20


För år två och år tre är uppropet klockan 13.00 i era mentorsrum.

Salar för uppropet kommer att anslås i entrén i respektive skola.