Distansundervisning från och med måndag 7 december