Grattis Nicole Biegniewska för andraplacering i Polstjärnepriset!