Telefon- och mejllista

Skolledning


Rektor Marie-Louise Adams
Estetiska programmet

MLA

073-020 17 23

marielouise.adams@norrkoping.se

Rektor Petra Comstedt

Humanistiska programmet

PCt

072-465 28 60

petra.comstedt@norrkoping.se

Rektor Kerstin Sanner
Hotell- och turismprogrammet

Samhällsprogrammet

KSr

076-12 59 564

kerstin.sanner@norrkoping.se

Rektor Cathrine Conrad
Gymnasiesärskolans individuella program

CCd

072-709 50 88

cathrine.conrad@norrkoping.se

Rektor Cristian Zoffel

Gymnasiesärskolans individuella program Ektorp
Gymnasiesärskolans program för estetiska verksamheter

CZ

073-020 17 69

cristian.zoffel@norrkoping.se


Lärare


Anders

Borg Carrum

ABg

073-020 24 28

anders.borgcarrum@norrkoping.se

Andreas

Spångtorp

ASp

072-584 05 64

andreas.spangtorp@norrkoping.se

Anna-Lena

Brusman

ALB

072-584 05 63

anna-lena.brusman@norrkoping.se

August

Oskarsson

AOk

072-584 04 45

august.oskarsson@norrkoping.se

Björn

Rosdahl

BRo

072-584 04 47

bjorn.rosdahl@norrkoping.se

Carina

Göransson Gustafsson

CGG

072-584 04 48

carina.goranssongustavsson@norrkoping.se

Charlotta

Månsson

CMn

072-584 04 91

charlotta.mansson@norrkoping.se

David

Swärd

DSw

072-584 04 24

david.sward@norrkoping.se

Elin

Heinemark

EHk

072-584 04 51

elin.heinemark@norrkoping.se

Elin

Larsson

ELn

072-584 04 52

elin4.larsson@norrkoping.se

Emma

Hante

EHe

072-465 28 64

emma.hante@norrkoping.se

Erika

Lindgren Hedberg

EHg

072-584 04 25

erika.lindgrenhedberg@norrkoping.se

Eufimia

Nilsson

ESa

072-584 04 26

eufimia.nilsson@norrkoping.se

Eva

Lindahl

ELI

072-597 00 29

eva.lindahl2@norrkoping.se

Hanna

Eklund

HEd

0725-84 04 71

hanna.eklund@norrkoping.se

Helena

Sandman Weinhandl

HSW

072-584 04 53

helena.sandmanweinhandl@norrkoping.se

Ida

Lindh

ILh

072-584 04 54

ida.lindh@norrkoping.se

Inger

Karlsson

Ika

072-593 95 05

inger.karlsson@norrkoping.se

Jenny

Eriksson

JEr

072-465 93 21

jenny.eriksson3@norrkoping.se

Joakim

Wahlström

JWm

072-584 04 56

joakim.wahlstrom@norrkoping.se

Johanna

Edin

JEn

072-584 04 29

johanna.edin@norrkoping.se

Jonas

Kindstedt

JKt

072-512 54 15

jonas.kindstedt@norrkoping.se

Josefine

Svärdstrand

JSd

072-593 95 97

josefine.svardstrand@norrkoping.se

Karin

Ernman Kornhammar

KEK

072-584 04 57

karin.ernmankornhammar@norrkoping.se

Karl

Dahlberg

KDg

072-593 95 34

karl.dahlberg@norrkoping.se

Karl

Dahlstedt

CDt

072-584 04 58

karl.dahlstedt@norrkoping.se

Kristina

Ateek

KAk

072-584 05 83

kristina.ateek@norrkoping.se

Lena

Nilhage Landin

LNL

072-593 95 98

lena.nilhagelandin@norrkoping.se

Lena

Tjäder Smith

LTr

072-4652876

lena.tjadersmith@norrkoping.se

Lisa

Eklöf

LEf

072- 584 04 73

lisa2.eklof@norrkoping.se

Lisen

Kromnér

LKr

072-533 65 91

lisen.kromner@norrkoping.se

Lotta

Solesjö

LSö

072-465 28 65

lotta.solesjo@norrkoping.se

Magdalena

Mikmar

Mma

072-597 00 26

magdalena.mikmar@norrkoping.se

Magnus

Henell

MHe

072-463 93 28

magnus.henell@norrkoping.se

Malin

Wass

MWs

072-584 04 80

malin.wass@norrkoping.se

Marcus

Österlund

MÖd

072-593 95 33

marcus.osterlund@norrkoping.se

Maria

Bergman Skiba

MBn

072-584 04 33

maria.bergmanskiba@norrkoping.se

María Consuelo

Calatayud Bernabeu

MCB

072-584 04 60

mariaconsuelo.calatayudbernabeu@norrkoping.se

Maria

Norgren

MNn

072-584 04 34

maria.norgren@norrkoping.se

Marie

Hellström

MHö

072-584 04 35

marie.hellstrom@norrkoping.se

Marie

Liljegren-Kreuger

MLK

072-584 04 94

marie.liljegrenkreuger@norrkoping.se

Marie

Wikström

MWm

072-584 04 81

marie.wikstrom@norrkoping.se

Mark

Deniz

MDz

072-584 05 37

mark.deniz@norrkoping.se

Markus

Tikkanen

MTn

072-584 04 36

markus.tikkanen@norrkoping.se

Martin

Perk

MPk

072-584 04 37

martin.perk@norrkoping.se

My

Lööf

MLf

072-465 28 69

my.loof@norrkoping.se

Nirmela

Jusupovic

NJc

072-584 55 30

nirmela.jusupovic@norrkoping.se

Niclas

Lindblom

NLm

072-584 04 39

niclas.lindblom@norrkoping.se

Niclas

Unosson

NUn

072-584 04 61

niclas.unosson@norrkoping.se

Niklas

Fransson

NFn


niklas.fransson@norrkoping.se

Ola

Niklasson

ONn

072-465 93 22

ola.niklasson@norrkoping.se

Oskar

Blomfeldt

OBt

072-584 55 31

oskar.blomfeldt@norrkoping.se

Oskar

Lindvall

Oli

072-584 55 32

oskar.lindvall@norrkoping.se

Petra

Persson

PPn

072-584 04 63

petra2.persson@norrkoping.se

Pia

Mucchiano

PMu

072-584 04 40

pia.mucchiano@norrkoping.se

Richard

Johansson

RJn

072-584 04 41

richard.johansson@norrkoping.se

Robin

Wahlund

RWd

072-584 04 55

robin.wahlund@norrkoping.se

Rodrigo

Durán Alfaro

RDA

072-584 05 39

rodrigo.duranalfaro@norrkoping.se

Sara

Kowalski

SKi

072-533 65 95

sara.kowalski@norrkoping.se

Sara

Sjöström

SSm

072-584 05 59

sara.sjostrom@norrkoping.se

Sofia

Edh

SEh

072-584 05 41

sofia.edh@norrkoping.se

Sofia

Rundalen

SRn

073-853 16 86

sofia.rundalen@norrkoping.se

Susanne

Egge


072-465 28 71

susanne.egge@norrkoping.se

Sylve

Johansson

SJo

072-584 05 42

sylve.johansson@norrkoping.se

Therese

Hahn

THN

072-584 04 95

therese.hahn@norrkoping.se

Therese

Retzman

TRn

072-584 04 42

therese.retzman@norrkoping.se

Tine

Röjås

TRs

072-584 04 43

tine.rojas@norrkoping.se

Tobias

Sandin

TSn

072-465 28 75

tobias.sandin@norrkoping.se

Ulf

Persson

UPn

072-4652879

ulf.persson@norrkoping.se

Ulla

Nilsson

UNn

072-584 05 43

ulla1.nilsson@norrkoping.se

Ulrika

Åswärdh

UÅh

072-584 05 27

ulrika.aswardh@norrkoping.se

Victoria

Stark

VSk

072-584 05 44

victoria.stark@norrkoping.se

Yoriko

Asahara

YAa

072-584 04 44

yoriko.asahara@norrkoping.se

Åsa

Axelsson

ÅAn

072-465 28 66

asa2.axelsson@norrkoping.se

Åsa

Ragnarsson

ÅRn

072-584 05 45

asa.ragnarsson@norrkoping.se

Speciallärare, Specialpedagog


Speciallärare

Annika

Gewerths Larsson

AGL

073-020 26 41

annika.gewerthslarsson@norrkoping.se

Speciallärare

Catrine

Fröjd

CFd

072-465 93 23

catrine.frojd@norrkoping.se

Speciallärare

Christian

Carlqvist

CCt

072-584 04 49

christian.carlqvist@norrkoping.se

Speciallärare

Christina

Forsgren Svahn

CFS

072-584 04 50

christina.forsgrensvahn@norrkoping.se

Speciallärare

Magnus

Johansson

MJn

070-208 19 11

magnus1.johansson@norrkoping.se

Speciallärare

Malin

Rosén

MRo

072-465 28 74

malin.rosen@norrkoping.se

Speciallärare

Marianne

Lillemets

MLI

072-597 00 28

marianne.lillemets@norrkoping.se

Speciallärare

Monica

Sandberg

MSa

072-584 04 82

monika.sandberg@norrkoping.se

Specialpedagog

Hans

Abrahamsson

HAb

072-584 04 72

hans.abrahamsson@norrkoping.se

Specialpedagog

Lena

Månsson Rimmenstrand

LMr

072-465 2868

lena.manssonrimmenstrand@norrkoping.se

Specialpedagog

Patrick

Lindgren

PLn

072-584 04 83

patrik.lindgren@norrkoping.se

Arbetsterapeut, Fritidsledare, Fritidspedagog, Förskollärare


Skolterapeut

Michaela

Karlsson

MKs

076-760 30 37

michaela.karlsson@norrkoping.se

Fritidsledare

Ingela

Lidstedt

ILt

072-584 04 75

ingela.lidstedt@norrkoping.se

Fritidspedagog

Ann-Christin

Gustafsson

ACG

072-584 04 64

annchristin.gustafsson@norrkoping.se

Fritidspedagog

Carina

Eriksson

CEo

072-584 55 17

carina.e.eriksson@norrkoping.se

Fritidspedagog

Fredrika

Ideskog

FIg

072-4652872

fredrika.ideskog@norrkoping.se

Fritidspedagog

Iréne

Andersson

IAn

072-584 55 26

irene.andersson@norrkoping.se

Förskolelärare

Björn

Jonsson

BJn

072-584 04 69

bjorn.jonsson@norrkoping.se

Förskolelärare

Helene

Brandtberg

HBr

072-465 28 73

helene.brandtberg@norrkoping.se

Förskolelärare

Lena

Fogelby

LFy

072-593 95 06

lena.fogelby@norrkoping.se

Förskolelärare

Louise

Svensson

LSn

072-533 65 93

louise.svensson@norrkoping.se

Förskolelärare

Pia

Hellenros

PHs

072-584 04 84

pia.hellenros@norrkoping.se

Elevassistent, Elevcoacher


Elevassistent

Amra

Catic

ACa

072-465 28 63

amra.catic@norrkoping.se

Elevassistent

Anneli

Berg

ABe

072-584 04 65

anneli.berg@norrkoping.se

Elevassistent

Annika

Eriksson

AEo

072-584 55 24

annika.eriksson@norrkoping.se

Elevassistent

Anso

Lang

ALg

072-584 04 67

anso.lang@norrkoping.se

Elevassistent

Catharina

Johansson

CJn

072-465 28 61

catarina.johansson@norrkoping.se

Elevassistent

Elin

Alsén

EAn

072-465 93 27

elin.alsen@norrkoping.se

Elevassistent

Elin

Larsson

ELr

072-593 95 26

elin2.larsson@norrkoping.se

Elevassistent

Fanny

Karlsson

FKn

072-465 93 24

fanny.karlsson@norrkoping.se

Elevassistent

Fikret

Dedic

FDc

011-15 33 67

fikret.dedic@norrkoping.se

Elevassistent

Ida

Karlsson

IKn

072-584 04 74

ida5.karlsson@norrkoping.se

Elevassistent

Jan

Holmberg

JHg

072-584 05 65

jan.holmberg@norrkoping.se

Elevassistent

Johanna

Samzelius

JWS

072-584 04 78

johannamaria.samzelius@norrkoping.se

Elevassistent

Katarina

Lillbacka

KLa

072-593 95 03

katarina.lillbacka@norrkoping.se

Elevassistent

Maria

Nilsson

MNi

072-598 66 55

maria.13.nilsson@norrkoping.se

Elevassistent

Marie

Sundqvist

MSq

072-584 05 71

marie.sundqvist@norrkoping.se

Elevassistent

Mathilda

Fahlstedt

MFt

072- 465 28 82

mathilda.fahlstedt@norrkoping.se

Elevassistent

Martin

Hellenros

MHs

072-593 95 02

martin.hellenros@norrkoping.se

Elevassistent

Max Olof

Berner Branzell

MBB

072-584 72 27

maxolaf.bernerbranzell@norrkoping.se

Elevassistent

Melinda

Frank

MFk

072-593 95 46

melinda.frank@norrkoping.se

Elevassistent

Petra

Bergman

PBe

072-4652878

petra.bergman@norrkoping.se

Elevassistent

Rebecka

Fors

RFA

072-465 28 77

rebecka.fors@norrkoping.se

Elevassistent

Sabina

Olsson

SOn

072-584 04 87

sabina.olsson@norrkoping.se

Elevassistent

Stefan

Billevik

SBi

072-584 04 46

stefan.billevik@norrkoping.se

Elevassistent

Stefan

Tellered

STd

072-465 28 67

stefan.tellered@norrkoping.se

Elevassistent

Terez

Reimander

TRr

072-529 78 77

terez.reimander@norrkoping.se

Elevassistent

Tomas

Vester

TVr

072-584 05 85

tomas.vester@norrkoping.se

Elevassistent

Veronica

Petersson

VPn

072-465 93 20

veronica.petersson@norrkoping.se

Elevassistent

Wictoria

Haag

WHg

072-584 04 89

wictoria.haag@norrkoping.se


Servicepersonal


Skoladministratör

Nada

Charro

NCh

011-15 51 61

nada.charro@norrkoping.se

Skoladministratör

Susanna

Janbrand

SJA

011–15 38 19

susanna.janbrand@norrkoping.se

Skoladministratör

Susanne

Nilsson

SNn

011 - 15 38 00

susanne2.nilsson@norrkoping.se

Ekonomiansvarig

Lena

Nilsson

LNn

011-15 38 05

lena1.nilsson@norrkoping.se

Bibliotekarie

Sten

Hansson

SHn

072-539 96 29

sten.hansson@norrkoping.se

Caféansvarig

Charlotta

Mackay

CMy

073-078 20 59

charlotta.mackay@norrkoping.se

Tekniker

Magnus

Lindberg

MLe

073-020 24 20

magnus.lindberg@norrkoping.se

Tekniker

Mårten

Hagelin

MHa

073-020 14 24

marten.hagelin@norrkoping.se

IT-Support

Anders

Svensson

ASn

070-282 27 27

anders.svensson@norrkoping.se

Vaktmästare

Mathias

Olofsson

MOn

073-020 24 22

mathias.olofsson@norrkoping.se