Särskild ansökningsbilaga för Dansinriktningen

ES

Denna webbansökan gäller Estetiska programmets Dansinriktning.

Webbansökan ska ha skickats senast 15 februari.

 


Söker Dansinriktning i:
Söker Dansinriktning i:
Välj här om du även söker annan inriktning på Estetiska programmet.
Välj här om du även söker annan inriktning på Estetiska programmet.Din dansbakgrund
För att intagningsnämnden skall kunna bedöma dina dans färdigheter behövs dels uppgifter om din bakgrund, dels ett antagningsprov. Du får särskild kallelse till provet som äger rum under mars. - Provtillfället innebär att du får delta i en danslektion som innehåller olika stegkombinationer och där du får instruktioner som du ska följa. - Du ska också förbereda och utföra en egen dans- eller rörelsekombination på högst två minuter. - Till den ska du ta med egen musik. - Du får även berätta lite om dig själv i en intervju.