Ansökan Musik

ES

Så här söker du:

  • Du kan söka både Spetsutbildningen Musik (ESMUS0S) och nationella Musikinrikningen (ESMUS). Du har då två möjligheter att bli antagen.

  • Du söker på gymnasiestudera.se
  • Du måste även fylla i en särskild ansökningsbilaga. Det gäller både för spetsutbildningen Musik och ES Musik.

Ansökningsbilaga för Spetsutbildningen Musik och ES Musik


Bor du utanför Östergötland?

Du som bor utanför Östergötland gör din ansökan i din hemkommun med sista ansökningsdatum som gäller där. Din ansökan kommer sedan att skickas till Gymnasieantagningen i Norrköping.

Antagningsprov

Du som sökt utbildningarna i första till tredje hand blir kallad till ett antagningsprov. Har du sökt i fjärde hand eller lägre och vill göra antagningsprov måste du själv kontakta oss.

Prov äger rum den 16,17, 20, 22, 23 och 24 mars 2023 i våra lokaler där du får visa dina musikaliska färdigheter. Om du har förhinder att komma den dag du blir kallad till, kontakta oss så hittar vi ett senare provtillfälle.

Hur går ett antagningsprov till?

Till antagningsprovet väljer du själv ett stycke/stycken att spela upp på ditt/dina intrument. Du kan få komp av oss om du har noter med dig. Om du vill spela upp på ytterligare instrument går det också bra. Om dina stycken/sånger är mycket långa, kan det hända att vi avbryter dig när vi anser att vi hört tillräckligt. Du får också göra ett
A-vistaprov på ett av dina instrument, dvs spela något efter noter som du aldrig sett tidigare. Kan du inte noter hoppar du över denna provdel, du får ändå lära dig noter hos oss. Om du kan lite ackordspel på piano eller gitarr, lyssnar vi gärna på det också.

Du får också göra ett sång/röstprov där du får sjunga ”Vem kan segla förutan vind”. Detta för att körlärarna vill höra på rösten. Det provet poängsätts inte.

Allra sist gör du ett praktiskt gehörsprov som innebär att du tillsammans med en lärare får göra några härmningsövningar på rytm och melodi.

Poäng

Vi är 3-4 lärare som lyssnar på ditt spel/sångprov. Maxpoängen på hela provet är 293 när du söker till ES Musik och 473 när du söker till Spetsutbildningen Musik (ESMUS0S). Större delen av poängen sätts på dina instrument- och sångkunskaper samt din musikaliska talang. Dessa poäng läggs till ditt meritvärde (max 340 poäng). Summan av betyg och test utgör ditt jämförelsetal vid antagningen och uträkningen görs av Gymnasieintagningen. Observera att den första antagningen grundar sig på julbetyget och är preliminär.

Besked

Besked om antagning får du under våren av ditt antagningskansli.

Under omvalsperioden kan du göra ändringar i ditt val.

Välkommen med din ansökan!