Särskild ansökningsbilaga för Musikinriktningen

ES

Denna webbansökan gäller Estiska programmets Musikinriktning (ESMUS) och Spetsutbildning (ESMUSOS).

Webbansökan ska ha skickats senast 15 februari.

 Välj här om du även söker annan inriktning på Estetiska programmet.
Välj här om du även söker annan inriktning på Estetiska programmet.Val av instrument
Du får enskild undervisning i två instrument. Ange här nedan vilket/vilka instrument du vill ha. Du kan vara nybörjare på instrument 2.