Särskild ansökningsbilaga för Musikinriktningen

ES

Denna webbansökan gäller Estiska programmets Musikinriktning (ESMUS) och Spetsutbildning (ESMUSOS).

Webbansökan ska ha skickats senast 15 februari.

 Välj här om du även söker annan inriktning på Estetiska programmet.
Välj här om du även söker annan inriktning på Estetiska programmet.Val av instrument
Du får enskild undervisning i två instrument. Ange här nedan vilket/vilka instrument du vill ha. Du kan vara nybörjare på instrument 2.


Din musikaliska bakgrund
För att intagningsnämnden skall kunna bedöma dina musikaliska färdigheter behövs dels uppgifter om din musikaliska bakgrund, dels ett diagnostiskt prov. Provet innebär att du får spela upp på det eller de instrument du kan (sång = instrument). Dessutom får du göra ett enkelt prov i musiklära och ett gehörsprov. Till provet som äger rum i mars kommer du att få en särskild kallelse, se under "Ansökan". Om du inte kan komma den veckan, till exempel är på skolresa, skall du skriva det i rutan "Övriga upplysningar".