Ansökan Musik

ES

Så här söker du:


Bor du utanför Östergötland?

Om du söker utanför Östergötland gör du ditt gymnasieval via din hemkommun. Du kan söka till både spetsutbildningen (ESMUS0S) och till ES Musik (ESMUS) men har bara möjlighet att bli antagen till ES Musik (ESMUS) i mån av plats.

ANTAGNINGSPROV

Du som sökt utbildningarna i första till tredje hand blir kallad till ett antagningsprov. Har du sökt i fjärde hand eller lägre och vill göra antagningsprov måste du själv kontakta oss.

Prov äger rum den 13, 15, 19, 20 och 21 mars 2019 i våra lokaler där du får visa dina musikaliska färdigheter. Om du har förhinder att komma den dag du blir kallad är till, kontakta oss så hittar vi ett senare provtillfälle.

Antagningsprovet innehåller två delprov:

Spel/sångprov
Vid spel/sångprovet väljer du själv ett stycke att spela upp på ditt intrument. Du kan få komp av oss om du har noter med dig. Om du vill spela upp på ytterligare instrument går det också bra. Om dina stycken/sånger är mycket långa, kan det hända att vi avbryter dig när vi anser att vi hört tillräckligt.

Du får också göra ett sång/röstprov där du får sjunga ”Vem kan segla förutan vind”. Detta för att körlärarna vill höra på rösten. Det provet poängbedöms inte. Om du kan lite ackordspel på piano eller gitarr, lyssnar vi gärna på det också.

Gehörs- och teoriprov
Gehörsprovet är uppdelat i ett skriftligt prov och ett praktiskt prov. Vid det skriftliga gehörsprovet får du lyssna på några olika melodier och ljud och svara på några frågor om det du hör. Det praktiska gehörsprovet innebär att du tillsammans med en lärare får göra några härmningsövningar på rytm och melodi. Teoriprovet är skriftligt och innefattar allmän musiklära.

Poäng
Vi är 3-4 lärare som lyssnar på ditt spel/sångprov. Maxpoängen på hela provet är 293 där större delen av poängen sätts på dina instrument- och sångkunskaper samt din musikaliska talang. Dessa poäng läggs till ditt meritvärde (max 340 poäng) och du kan som mest få 633 poäng. Summan av betyg och test utgör ditt jämförelsetal vid antagningen och uträkningen görs av Gymnasieintagningen. Observera att den första antagningen grundar sig på julbetyget och är preliminär.

För spetsutbildningen gäller särskilda regler.

BESKED

När du får preliminärbesked om intagning bestämmer du dig för vilken utbildning du helst vill gå. Om du vill bevaka en plats, eller en reservplats på Musik måste det vara ditt förstaval. Under omvalsperioden kan du göra ändringar i ditt val.

Välkommen med din ansökan!