Särskild ansökningsbilaga för Teaterinriktningen

ES

Denna webbansökan gäller Estetiska programmets Teaterinriktning.

Webbansökan ska ha skickats senast 15 februari.

 


Jag söker Teaterinriktningen i:
Jag söker Teaterinriktningen i:
Välj här om du även söker annan inriktning på Estetiska programmet.
Välj här om du även söker annan inriktning på Estetiska programmet.Din teaterbakgrund
För att vi ska kunna bedöma dina färdigheter och anlag för teater behövs ett antagningsprov. Du får särskild kallelse till provet som äger rum under mars. - Provet innebär att du får delta i en teaterlektion och följa de instruktioner som ges. - Du ska också förbereda ett eget sceniskt prov, helt utantill. Det kan vara en dikt eller ett utdrag ur en pjäs. Provet får inte överstiga 2 minuter. - Du får också berätta lite om dig själv i en intervju.