Gymnasiesärskolans Individuella Program - GIP

GIP

Det Individuella programmet är till för dig som tidigare gått i grundsärskola eller träningsskola.