Språk -

Humanistiska programmet

HU

Kommunikation är grunden i allt mänskligt samspel och språket är en av de viktigaste nycklarna vi har. Här får du fördjupa ditt intresse för litteratur och skrivande.