Kontaktlista personal

Anna Sandström Jönsson, rektor IM, FOG, FAB, EHT

anna.jonsson2@norrkoping.se

072-465 20 73

Åsa Stenmark, rektor FT, VF

asa.stenmark@norrkoping.se

072-597 41 39

Susanna Ölander Borg, rektor BA, gymnasiechef

susanna.borg@norrkoping.se

073-020 16 80

Mikael Wallström, rektor EE, IN

mikael.wallstrom@norrkoping.se

070-377 08 70

Caroline Malmlöv, studie- och yrkesvägledare BA, EE, IN

caroline.malmlov@norrkoping.se

072-244 08 08

Göran Nilsson, kurator BA, VF, IN

goran.nilsson@norrkoping.se

076-772 84 09

Helene Lindeberg, studie- och yrkesvägledare FT, VF, IM

helene.lindeberg@norrkoping.se

072-466 71 62

Inger Malmstedt, skolsköterska EE, FT, IM, IN, VF år 1

inger.malmstedt@norrkoping.se

072-709 50 61

Kerstin Jagesten, kurator FT

kerstin.jagesten@norrkoping.se

073-020 29 61

Kerstin Lindqvist, kurator

kerstin.lindqvist@norrkoping.se

0767-722941

Malin Modig, speciallärare

malin.modig@norrkoping.se

072-597 41 17

Pernilla Johansson, kurator FOG, IM, EE

pernilla.johansson7@norrkoping.se

072-537 90 66

Susanne Algström, specialpedagog

susanne.algstrom@norrkoping.se

072-599 13 38

Therése Vallthell, speciallärare

therese.vallthell@norrkoping.se

072-581 28 26

Åsa Trygg Wickenberg, skolsköterska BA, VF, FOG, FAB

asa.wickenberg@norrkoping.se

072-566 98 03

Magnus Lindberg (måndagar och tisdagar)

magnus.lindberg@norrkoping.se

Benjamin Howard, elevassistent, tjänstledig

benjamin.howard@norrkoping.se

072-466 71 59

Helena Månsson Thunblad, resurspedagog

helena.mansson-thunblad@norrkoping.se

070-533 98 24

Mert Kera, elevassistent

mert.kera@norrkoping.se

072-461 63 37

Mikael Karlsteen, lärarassistent

mikael.karlsteen@norrkoping.se

072-597 01 33

Pernilla Andersson, resurspedagog

pernilla.andersson@norrkoping.se

072-584 34 14

Rolf Qviström, lärarassistent

rolf.qvistrom@norrkoping.se

072-566 98 39

Sara Nordenberg, elevassistent

sara.nordenberg@norrkoping.se

076-772 84 12

Sima Abdulahad, lärarassistent

sima.abdulahad@norrkoping.se

072-465 20 72

Wilson Boiardt, elevcoach

wilson.boiardt@norrkoping.se

073-537 52 96

Allan Gudomlund, yrkeslärare BA

allan.gudomlund@norrkoping.se

072-465 20 71

Almir Sapi, yrkeslärare EE

almir.sapi@norrkoping.se

072-465 20 69

Anna Runborn, yrkeslärare BA

anna.runborn@norrkoping.se

076-772 84 78

Anders Berglund, yrkeslärare FT

anders.berglund@norrkoping.se

072-539 62 11

Anders Hellberg, yrkeslärare BA

anders.hellberg@norrkoping.se

070-738 88 54

Andreas Abada, yrkeslärare VF

andreas.abada@norrkoping.se

072-465 20 70

Anette Gänsler Andrén, engelska

anette.andren@norrkoping.se

072-466 71 69

Ari Mitrunen, yrkeslärare EE

ari.mitrunen@norrkoping.se

072-597 41 78

Bengt Palmér, yrkeslärare IM/FT

bengt.palmer@norrkoping.se

072-528 56 71

Brian Smith, matematik

brian.smith@norrkoping.se

072-597 41 80

Cecilia Squire, engelska IM

cecilia.squire@norrkoping.se

072-581 28 28

Christan Marcelja, yrkeslärare VF 

christian.marcelja@norrkoping.se

072-597 41 10

Christine Andersson, yrkeslärare FOG/FAB

christine3.andersson@norrkoping.se

072-466 71 57

Claes Bogren, yrkeslärare IN

claes.bogren@norrkoping.se

072-539 01 04

Eirik Thiry, yrkeslärare VF

eirik.thiry@norrkoping.se

072-597 41 00

Ely Talani, yrkeslärare IMYFT

ely.talani@norrkoping.se

073-020 03 84

Fredrik Frisberg, yrkeslärare BA

fredrik.frisberg@norrkoping.se

072-597 41 05

Fredrik Viktorsson, yrkeslärare BA

fredrik.viktorsson@norrkoping.se

072-466 71 58

Gabriel Abo Al Ahad, samhällskunskap, svenska

gabriel.aboalahad@norrkoping.se

072-597 41 77

Gabriella Aldén, svenska, engelska

gabriella.alden@norrkoping.se

072-584 34 15

Hans Härold, yrkeslärare VF, historia

hans.harold@norrkoping.se

076-772 84 47

Hans Karlsson, yrkeslärare El, APL-ansvarig

hans.karlsson@norrkoping.se

072-527 94 59

Helene Österqvist, svenska, svenska som andraspråk, bibliotek

helene.osterqvist@norrkoping.se

072-597 41 75

Henrik Johansson, yrkeslärare IN

henrik.johansson@norrkoping.se

072-254 38 09

Håkan Fälting, yrkeslärare FT

hakan.falting@norrkoping.se

072-254 37 87

Ida Nilsson, engelska, religion

ida.nilsson3@norrkoping.se

072-528 56 64

Ioan Boboescu, yrkeslärare EE

ioan.boboescu@norrkoping.se

072-529 77 93

Izabella Strömberg, engelska, historia

izabella.stromberg@norrkoping.se

072-529 77 80

Jack Dahlström, yrkeslärare BA

jack.dahlstrom@norrkoping.se

072-597 41 03

Jessica Petersson, yrkeslärare FT

jessica.petersson@norrkoping.se

072-528 56 67

Johan Andersson, yrkeslärare VF

johan.andersson2@norrkoping.se

072-466 71 68

Johan Berg, yrkeslärare El

johan.berg@norrkoping.se

072-528 56 73

Johan Malm, yrkeslärare FT

johan.malm@norrkoping.se

072-254 37 92

Johan Thunblad, yrkeslärare VF, UF

johan.thunblad@norrkoping.se

072-583 69 64

Johanna Konstantinidis Nilsson, svenska, religion IM

johanna.nilsson3@norrkoping.se

072-599 13 69

Jonas Holmqvist, yrkeslärare IN

jonas.holmqvist@norrkoping.se

072-539 01 02

Jonas Widén, matematik, naturkunskap

jonas.widen@norrkoping.se

076-313 67 45

Jonny Dreij, samhällskunskap, historia

jonny.dreij@norrkoping.se

0724-667155

Jonny Mattsson, matematik

jonny.mattsson@norrkoping.se

072-539 62 09

Jörgen Kjellgren, yrkeslärare BA

jorgen.kjellgren@norrkoping.se

072-466 71 74

Jörgen Åhlén, yrkeslärare FT

jorgen.ahlen@norrkoping.se

072-528 56 70

Kent-Åke Sköld, yrkeslärare EE

kentakeingvar.skold@norrkoping.se

072-597 01 34

Kristher Ericson, yrkeslärare FT

kristher.ericson@norrkoping.se

073-020 29 29

Kristian Weidenstrauch, yrkeslärare IN

kristian.weidenstrauch@norrkoping.se

072-539 01 00

Lars Molander, yrkeslärare EE

lars.molander@norrkoping.se

072-528 56 60

Linus Nordenberg, yrkeslärare IN

linus.nordenberg@norrkoping.se

072-539 01 06

Lisa Williams, historia, svenska, geografi IM

lisa.williams@norrkoping.se

072-581 28 25

Magnus Andersson, yrkeslärare Transport, APL-ansvarig

magnus.andersson@norrkoping.se

072-528 56 68

Maria Lundell, matematik IM

maria.lundell@norrkoping.se

072-468 34 53

Marcus Pettersson, yrkeslärare BA

marcus.pettersson@norrkoping.se

072-581 28 29

Martina Vållberg, svenska, religion

martina.vallberg@norrkoping.se

072-466 71 67

Mathias Hedlund, yrkeslärare VF

mathias.hedlund@norrkoping.se

072-584 34 13

Mathias Karlsson, yrkeslärare FT

mathias.karlsson@norrkoping.se

072-254 37 91

Matti Mäkinen, yrkeslärare BA

matti.makinen@norrkoping.se

072-597 41 09

Mattias Ingvald, historia, svenska

mattias.ingvald@norrkoping.se

072-597 41 76

Michael Schwartz, yrkeslärare IN

michael.schwartz@norrkoping.se

076-772 84 56

Mikael Axelsson, APL-ansvarig BA

mikael.axelsson@norrkoping.se

076-772 84 45

Mikael Ferin, yrkeslärare BA

mikael.ferin@norrkoping.se

072-599 13 67

Mikael Lundqvist, yrkeslärare IN VUX

mikael.lundqvist@norrkoping.se

072-599 13 77

Mikael Molin, yrkeslärare BA

mikael.molin@norrkoping.se

073-020 27 72

Mikaela Karlsson, svenska

mikaela.karlsson2@norrkoping.se

073-020 20 34

Niklas Halvorsen, yrkeslärare FT

niklas.halvorsen@norrkoping.se

072-584 34 01

Ove Andersson, idrottslärare

ove.andersson@norrkoping.se

072-529 77 88

Patrick Johansson, yrkeslärare BA

patrick.johansson@norrkoping.se

072-597 10 07

Patrik Degerstedt, idrottslärare

patrik.degerstedt@norrkoping.se

070-318 66 32

Patrik Tjäder, yrkeslärare BA

patrik.tjader@norrkoping.se

076-128 11 41

Per Anders Willners, yrkeslärare FT

peranders.willners@norrkoping.se

072-724 40 98

Peter Fridsén, yrkeslärare BA

peter.fridsen@norrkoping.se

070-666 27 46

Robert Lindgren, yrkeslärare BA, UF

robert.lindgren@norrkoping.se

072-574 99 32

Robert Mokvist, yrkeslärare FT

robert.mokvist@norrkoping.se

072-254 37 88

Roger Davidsson, yrkeslärare FT

roger.davidsson@norrkoping.se

072-466 71 64

Roger Lejonbakk, yrkeslärare FT

roger.lejonbakk@norrkoping.se

072-528 56 62

Roger Westerberg, yrkeslärare IN VUX

roger.westerberg@norrkoping.se

072-597 41 12

Stefan Persson, yrkeslärare FT

stefan2.persson@norrkoping.se

072-584 34 08

Stefan Törnqvist, yrkeslärare IN

stefan.tornqvist@norrkoping.se

072-539 01 01

Stefan Weber, yrkeslärare FT

stefan.weber@norrkoping.se

073-0-20 28 04

Tariq Al-Helfi, matematik IM

tariq.al-helfi@norrkoping.se

072-597 41 01

Therés Gustavsson, matematik, UF

theres.gustavsson@norrkoping.se

072-466 71 65

Thomas Andersson, yrkeslärare FOG/FAB

thomas.andersson@norrkoping.se

072-539 01 03

Tonny Svensson, yrkeslärare BA och BA lärling

tonny.svensson@norrkoping.se

072-466 71 60

Tom Brusman, yrkeslärare El

tom.brusman@norrkoping.se

076-040 22 14

Uffe Magnusson, yrkeslärare FT

uffe.magnusson@norrkoping.se

076-772 84 44

Ulf Lindegren, yrkeslärare El

ulf.lindegren@norrkoping.se

072-583 69 63

Vincent Liljeteg, yrkeslärare FOG/FAB

vincent.liljeteg@norrkoping.se

072-529 77 82

Åsa Lindroos, matematik, naturkunskap

asa.lindroos@norrkoping.se

072-466 71 63