Topplänkar
Instagram

Kreativitet sedan 1868

På De Geergymnasiet är kreativitet det naturliga tillståndet. Det gäller oavsett vilket program du väljer. Du kommer under hela studietiden att få arbeta med att skapa nya uttryck. Uttryck som gör avtryck.

__________________________________________________________________________________________________

På gång
Studentmössa

Mösspåtagning och utspring 2020

Tider för mösspåtagning den 8 juni

 • Kl. 09.30: SA17a
 • Kl. 10.00: SA17b
 • Kl. 10.30: SA17c
 • Kl. 11.00: HT17
 • Kl. 11.30: HU17
 • Kl. 13.30: RL/HRHOT
 • Kl. 14.00: ES17a
 • Kl. 14.30: ES17b
 • Kl. 15.00: ES17c

Varje klass får komma max 5 minuter innan respektive mösspåtagning och ska ha lämnat skolgården senast 15 minuter innan nästa mösspåtagning påbörjas. Anvisade toaletter kommer att finnas tillgängliga och uppmärkta. Dessa städas efter varje session av mösspåtagning. Någon form av enkel förtäring kommer att serveras.

Tider för utspring den 10 juni, 11 juni och 12 juni.

10 juni

 • Hotell- och turism: Ankomsttid kl. 10.00, utspringstid kl. 11.00
 • Humanistiska programmet: Ankomsttid kl. 12.30, utspringstid kl. 13.30
 • Restaurang- och livsmedel och Gymnasiesärskolan Hotell och restaurang: Ankomsttid kl. 15.00, utspringstid kl. 16.00

11 juni

 • Samhällsvetenskapliga programmet klass SA17a: Ankomsttid kl. 10.00, utspringstid kl. 11.00
 • Samhällsvetenskapliga programmet klass SA17b: Ankomsttid kl. 12.30, utspringstid kl. 13.30
 • Samhällsvetenskapliga programmet klass SA17c: Ankomsttid kl.15.00, utspringstid kl.16.00

12 juni

 • Estetiska programmet klass ES17a: Ankomsttid kl. 10.00, utspringstid kl. 11.00
 • Estetiska programmet klass ES17b: Ankomsttid kl. 12.30, utspringstid kl. 13.30
 • Estetiska programmet klass ES17c: Ankomsttid kl. 15.00, utspringstid kl. 16.00

Max 2 anhöriga per elev får delta vid utspringet. Personer som tillhör riskgrupp eller är över 70 år bör avstå från deltagande vid utspringet.

Mer information om studenten kommer. /Skolledningen på De Geergymnasiet

Information till dig som är elev och dig som är vårdnadshavare

Frågor och svar om studenten - norrkoping.se

Nyheter
 • Information om driftsavbrott

  Läs mer
 • Reflektioner kring fjärrundervisning

  Hur fungerar fjärrundervisningen? Elever i årskurs 2 svarar

  Läs mer
 • Information om studenten

  Information om studenten

  Läs mer