Topplänkar
Instagram

Kreativitet sedan 1868

På De Geergymnasiet är kreativitet det naturliga tillståndet. Det gäller oavsett vilket program du väljer. Du kommer under hela studietiden att få arbeta med att skapa nya uttryck. Uttryck som gör avtryck.

__________________________________________________________________________________________________

På gång

Information till dig som är elev: Vad du ska tänka på vid undervisning på distans

Vi uppskattar din studieinsats och det du bidrar med för att distansundervisningen som vi nu har inom Norrköpings gymnasieskolor ska fungera på bästa sätt. Det är viktigt för oss att du får möjlighet att fullgöra dina studier och vi jobbar hela tiden för att skapa goda förutsättningar för att du ska lyckas. I detta arbete behöver vi din hjälp och du behöver ta ett större eget ansvar för dina studier. Därför är det jätteviktigt att du har studiefokus. Några saker som kan hjälpa dig till det är:

 • Skapa dig en egen studieplats hemma
 • Följ dina vanliga dagliga rutiner
 • Följ ditt vanliga schema
 • Ha daglig kontakt med undervisande lärare

Distansundervisning innebär fulla skoldagar och du följer ditt ordinarie schema i så stor utsträckning som möjligt. Din lärare kommer att registrera närvaro på varje lektion. Tänk på att du får ogiltig frånvaro om du inte registrerar din närvaro. Om du är sjuk ska du sjukanmäla dig som vanligt.

Om du behöver hjälp

Undervisning genomförs precis som vanligt, där du även fortsättningsvis förväntas delta aktivt. Kontakta din mentor om du behöver hjälp eller känner att du inte hänger med. Personalen finns på plats i skolans lokaler om du behöver hämta skolmaterial eller behöver hjälp eller stöttning med dina studier. Kontakta din mentor och bestäm tid för ditt besök så att det inte krockar med annan undervisning.

Om du behöver någon att prata med

Skolans elevhälsopersonal finns på plats och är tillgänglig precis som vanligt. Om du som elev är orolig eller mår dåligt kontakta oss. Elevhälsan nås via e-post, telefon eller Skype. Vill du komma på en fysisk träff och prata med någon av oss går det bra, hör av dig så bokar vi en tid.

Undervisning på distans, så fungerar det

Följ ditt schema och logga in i din elevdator med ditt Googlekonto som du fått av skolan i god tid före din lektion börjar. Undervisningen kommer till största del att ske genom Google Classroom och Google Meet (genomförs via videolänk), som du kommer åt via din vanliga inloggning.

Om du av olika anledningar inte har möjlighet att studera från ditt hem finns det möjlighet att studera på skolan. Prata i så fall med din mentor. Om din dator går sönder eller inte fungerar tar du kontakt med skolans IT-ansvariga personal. Vet du inte vem som är IT-ansvarig på din skola kontaktar du din mentor. Har du tillgång till en annan digital enhet loggar du in i Google från den så att du kan delta i undervisningen.

På kommunens hemsida finns information samt frågor och svar om distansundervisning: https://www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset/distansundervisning-for-dig-som-gar-i-kommunal-gymnasieskola

Information in other languages

Nyheter
 • Skollunch

  Skollunch för gymnasieelever under perioden av distansundervisning

  Läs mer
 • Biblioteket under den tid som distansundervisning gäller

  Biblioteket under den tid som distansundervisning gäller

  Läs mer
 • Information till elever och vårdnadshavare

  Information till elever och vårdnadshavare

  Läs mer