Fyra elever står uppställda på en fotbollsplan.

Idrottsgymnasiet

Kombinera en karriär inom elitidrott samtidigt som du fokuserar på skolan. Tillsammans med de andra kommunala gymnasieskolorna erbjuder vi NIU, Nationell idrottsutbildning i flera idrotter.

Information om NIU Fotboll på Öppet hus 21 november

I samband med Öppet hus på Kungsgårdsgymnasiet och De Geergymnasiet den 21 november kommer det vara ett informationstillfälle på cirka 45 minuter om NIU fotbollen.

Plats: Sal 300 på De Geergymnasiet

Tid: Kl 18.00, tisdag 21 november

NIU – Fotboll: Elitutbildning i fotboll

Svensk fotboll har ambitionen att fotboll i gymnasieskolan ska stimulera intresset för fotboll och att det ska leda eleven framåt i sin utveckling som individ och fotbollsspelare. Elitutbildningen i fotboll riktar sig till de bästa flick- och pojkspelarna i regionen. Programmet är ett samarbete mellan IFK Norrköping och Norrköpings kommun.

Ekonomiprogrammet på Kungsgårdsgymnasiet kombinerat med elitutbildning i fotboll

Går du ekonomiprogrammet på Kungsgård kan du kombinera det med NIU, Elitutbildning i fotboll som vi erbjuder i samarbete med IFK Norrköping.

Trettio spelare tas in varje år och antagningen baseras på Svenska fotbollsförbundets kriterier för antagning. Parallellt med fotbollstudierna, som motsvarar knappt 20 procent av den totala gymnasieutbildningen, läser du på ett nationellt program.

Du kan välja på att läsa:

  • Samhällsprogrammet med beteendeinriktning eller samhällsinriktning på De Geergymnasiet eller Hagagymnasiet
  • Ekonomiprogrammet på Kungsgårdsgymnasiet
  • Natur på Hagagymnasiet
  • Barn och fritid på Hagagymnasiet
  • Teknik på Ebersteinska gymnasiet
  • El och energi på Bråvallagymnasiet
  • Bygg och anläggning på Bråvallagymnasiet

Du hamnar då i samma klass som andra elever som har idrottsinriktning och ditt schema är anpassat för att kunna ha fotbollsträning under skoltid.

400 poäng fotboll

Totalt kommer du att läsa 400 poäng fotboll under din studietid och du får betyg i kurserna precis som i ordinarie gymnasiekurser. Träningen är förlagd till Östgötaporten där vi har tillgång till två konstgräsplaner och en inomhushall med konstgräs. Vi har ett nära samarbete med IFK Norrköping som hjälper till med rekryteringen och även bidrar med sina skickliga och välutbildade instruktörer.

Ansökan för läsåret 2024–2025 öppnar den 1 september 2023 och stänger den 1 december 2023.

Ansök här

Anders Borg, NIU-ansvarig och instruktör

anders.borgcarrum@norrkoping.se

073-020 24 28

Jesper Sandberg, skolansvarig IFK Norrköping

jesper.sandberg@ifknorrkoping.se

076-819 43 52

LIU – övriga idrotter

Tillsammans med de andra kommunala gymnasieskolorna erbjuder vi LIU, en lokal idrottsutbildning för övriga idrotter. Utbildningen syftar till att du ska utvecklas och fördjupa dina kunskaper och färdigheter i din idrott samtidigt som du fokuserar på gymnasiestudierna.

Under utbildningen får du bland annat studera moment som träningslära, kost och förebyggande av skador vilket ger dig en helhetssyn på idrottsutövandet.

Ansökan till LIU – övriga idrotter görs i samband med ordinarie gymnasieval. Ansökan måste vara inskickad senast 15 februari.

Ansök till LIU – övriga idrotter

Norrköpings kommunala gymnasier erbjuder även dessa elitutbildningar: