Teater och regi – Estetiska programmet

Vill du stå på scenen och berätta något för en publik? Här utvecklar din förmåga att uttrycka dig med teaterns språk, både i kropp och röst.

Teater och regi

Vill du arbeta med skådespeleri och regi inom teater och/eller film? Samt berätta något för en publik? Här utvecklar du din konstnärlighet och din förmåga att uttrycka dig via dig själv och andra. Centralt i utbildningen är kropp, röst och berättarteknik.

Här kommer du att trivas om du älskar att agera och berätta något för en publik. Du utvecklar din förmåga att uttrycka dig både med kropp och röst från idé till färdig produktion såväl på scen som på filmduken.

Inriktningen ger dig en bred grund att stå på med goda möjligheter till fördjupning. Du får bland annat arbeta med personlig utveckling, din egen konstnärlighet samt förbättra din kommunikation och kreativitet. Under utbildningen får du prova olika teaterformer som till exempel clownteknik, barnteater, regi, klassisk dramatik och musikal. Till din hjälp har du lärare med lång erfarenhet från scen och skådespeleri och undervisningen sker i vår teaterstudio. Du får dessutom se och medverka i flera teaterföreställningar i kulturstaden Norrköping.

I årskurs 1 har vi kursen Digitalt skapande där du får prova på olika digitala verktyg för att skapa bland annat filmer, affischer, programblad och visitkort. Kursen Performing Arts i form av musikal eller andra typer föreställningar ligger i årskurs 2, då får du jobba tillsammans med andra estetiska inriktningar.

Flera vägar efter utbildningen

Vägarna efter utbildningen ligger öppna oavsett åt vilket håll du vill gå. Kanske vill du bli skådespelare, skriva manus eller regissera? Arbeta med ungdomar som dramapedagog eller förändra livet för världens utsatta barn med Clowner utan gränser? Efter dina tre år hos oss kan du också studera vidare på andra högskolor och bli till exempel lärare, polis, socionom, sjuksköterska, präst eller journalist eller något helt annat.

Estetiska programmet

Teater och regi är en av inriktningarna på De Geers estetiska program, som är högskoleförberedande. Kreativitet och en bredd av uttryck är kärnan i våra program.

Det som gör oss unika är att här kan du välja bland alla gymnasieskolans estetiska inriktningar:

  • Konst och Design
  • Dans och Koreografi
  • Musik Spets och Musik
  • Film och Animation

Bredden i utbildningarnas alla uttrycksformer skapar goda möjligheter för utvecklande samarbeten mellan de olika inriktningarna. Idérikedom, kreativitet, flexibilitet, utvärdering, problemlösning liksom sociala och kommunikativa förmågor är något du får träna och utveckla varje dag. Färdigheter som du kommer att ha stor nytta av i morgondagens samhälle och på arbetsmarknaden. Du studerar i inspirerande, välutrustade lokaler och vi har en lång tradition av innovativ utveckling inom det estetiska området.

Du som söker till Teater och regi kommer även att få göra ett antagningsprov. Provet äger rum i mars och du blir kallad till skolan och Teaterinriktningens lokaler. Maxpoängen på hela antagningsprovet är 280 p. Denna poäng läggs till ditt meritvärde så att summan av betyg och antagningsprov (max 620 p) utgör ditt jämförelsetal vid antagningen. Observera att den första antagningen grundar sig på julbetyget och är preliminär.

Hör våra elever och lärare berätta om utbildningen