Gymnasiesärskolans Individuella program – GIP

Det Individuella programmet är till för dig som tidigare gått i grundsärskola eller träningsskola.

Utbildningen utgår från gymnasiesärskolans sex olika ämnesområdesplaner, Hem- och konsumentkunskap, Estetisk verksamhet, Idrott och hälsa, Individ och samhälle, Natur och miljö samt Språk och kommunikation och du även har vissa möjligheter att välja till kurser från de nationella gymnasiesärskoleprogrammen.

Digital teknik utgör både en viktig och naturlig del i undervisningen och som hjälpmedel för till exempel kommunikation.

Programmet är ett alternativ för dig som trivs bäst i mindre grupper med möjlighet till enskild undervisning. Utbildningen sker i en trygg miljö med hög personaltäthet och olika yrkeskompetenser som finns tillgängliga under hela skoldagen och efter avslutad utbildning får du ett studieintyg. För att få veta mer om utbildningens innehåll finns möjlighet till praktikveckor eller inskolning under sista året på grundsärskolan eller träningsskolan.

GIP Gymnastikgatan: Hans Abrahamsson

hans.abrahamsson@norrkoping.se

011-15 35 66

GIP Lennings: Patrik Lindgren

patrik.lindgren@norrkoping.se

011-15 33 67

GIP Ektorp: Monika Sandberg

monika.sandberg@norrkoping.se

011-15 39 51

Gymnasiesärskolan byter namn till anpassad gymnasieskola

Från och med den 2 juli 2023 byter gymnasiesärskolan namn till anpassad gymnasieskola.

Läs mer om anpassad gymnasieskola på Skolverkets webbplats