Elevhälsa

Elevhälsan finns på skolan för att hjälpa dig med råd, stöd och vägledning. Hit kan du vända dig när du behöver prata med någon. 

Här hittar du information om vilket stöd du kan få.

Du kan vända dig till kurator för att få hjälp och råd både med personliga frågor eller något som rör skolsituationen.

Skolans kuratorer tar hand om de sociala frågorna på skolan. Hit är både du som är elev och du som är förälder välkommen. Kuratorn har också information om ekonomi, bostad och försörjning.

Kontakt

Kurator Anette Struwe

Ansvarar för Estetiska programmet samt Gymnasiesärskolans individuella program.

anette.struwe@norrkoping.se

073-078 20 82

Kurator Tarja Eriksson

Ansvarar för Humanistiska programmet, Samhällsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet

tarja.eriksson@norrkoping.se

073-020 11 23

Du är alltid välkommen till våra skolsköterskor om du har frågor eller behöver råd som rör hälsa och livsstil. Här finns också skolläkare som du kommer i kontakt med via skolsköterskorna.

Under första året får du en kallelse till ett hälsosamtal och en hälsoundersökning. Här får du tillsammans med skolsköterskan prata om din hälsa och hur du mår. Behöver du en uppföljning bokas en ny tid.

Här finns också två skolläkare. För de nationella programmen finns Håkan Norén och för Särskolan samt GIP finns Daniella Hammarlund. Hör av dig till skolsköterskorna om du vill komma i kontakt eller boka tid med någon av skolläkarna.

Tystnadsplikt och sekretess

Skolsköterskorna har den strängaste sekretessen på skolan. Det innebär att de inte får berätta vidare det ni pratar om.

Kontakt

För att boka eller avboka en tid hos skolsköterskan är du välkommen att komma till mottagningen, ringa eller mejla. Använd din skolmejl.

Skolsköterska Maria Järlsjö

Ansvarar för Estetiska programmet.

maria.jarlsjo@norrkoping.se

076-127 17 87

Skolsköterska Jasmine Högqvist

Ansvarar för Samhällsvetenskapsprogrammet, Humanistiska programmet , Hotell- och turismprogrammet inr. Event och Resor.

jasmine.hogqvist@norrkoping.se

072-512 53 78

Skolsköterska Maria Andersson

Ansvarar för Gymnasiesärskolans individuella program på Lennings och Fenix, Ektorp, Gymnasiesärskolans estetiska program.

maria5.andersson@norrkoping.se

011- 15 27 83

eller

076-127 17 70

Norrköpings kommun har en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Protector Försäkring.

Här kan du läsa mer om försäkringar och skadeanmälan för skolelever.