Affisch för Bild- och formelevernas utställning av sina gymnasiearbeten

Nyhetsarkiv